Større økonomisk frihet i Hong Kong

Na Zhou (foto: Hallavrd Lyssand/NHH)

Etter overgangen til Kina har Hong Kong fått større økonomisk frihet og mer selvråderett når det gjelder økonomiske reformer, viser en ny doktorgradsavhandling fra NHH.

11.10.2010 - Redaksjonen


Na Zhou disputerer for doktorgraden ved NHH tirsdag 19. oktober med avhandlingen Development of public sector and accounting issues in Hong Kong since the 1970s.

Avhandlingen består av tre arbeider innenfor fagfeltet offentlig regnskap.

Regnskap regnes for å være det viktigste enkeltelementet i reformer av offentlig sektor. På 80-tallet var det en tendens til å ta i bruk regnskapsprinsipper fra privat sektor, såkalt forretningsregnskap, i offentlig forvaltning.

Avhandlingen ser på økonomiske reformer fra 1970 til i dag og plasserer det i rammeverket New Public Financial Management.

Zhou viser at reformene i Hong Kong endret karakter fra å være rene økonomiske virkemidler til å bli politiske verktøy for den valgte ledelsen. Før 1997 var reformene i stor grad styrt fra Storbritannia. Etter 1997 ble interne politiske forhold i Hong Kong viktigere, og økonomiske reformer ble mer politisk motivert.

Hong Kong tok delvis i bruk forretningsregnskap fra tidlig på 90-tallet, men innføringen ble mindre viktig etter 1997. I dag er Hong Kong et av få land som benytter to former for regnskap parallelt, både forretningsregnskap og tradisjonelle offentlige regnskap.

Reformer i offentlig sektor i Hong Kong har tidligere bare blitt studert fra et statsvitenskapelig perspektiv med fokus på politiske og administrative aspekter. Det er aldri gjennomført noen engelskspråklig analyse av offentlige regnskap i Hong Kong. Avhandlingen gir en funksjonell analyse av Hong Kongs offentlige regnskapssystemer og diskuterer potensielle problemer med disse.

Na Zhou er født i Beijing, Kina i 1979. Hun har bachelorgrad fra Renmin University of China og Master of Science (MSc) i økonomi og administrasjon fra NHH. Hun var fra 2006 til 2010 ansatt som stipendiat ved NHH. Zhou jobber nå som prosjektøkonom ved Matematisk
institutt, UIB.

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, tirsdag 19. oktober 2010.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.
Tema for prøveforelesningen: Ideology and driving forces of NPFM reforms and their
implications on changes in government accounting in East-Asian countries

Mer informasjon:
Na Zhou, e-post: na.zhou@nhh.no, tlf. 994 93 178
Mediekontakt NHH: Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 95 9661/915 99
661

Se vedlagte bilde og pressemelding
Foto: Hallvard Lyssand, NHH


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive