Sterke tall for NHH

Opptakstallene som publiseres av Samordna opptak 19. juli viser at NHH nok en gang er blant de vanskeligste studiene å komme inn på i Norge, med en poenggrense på 52,9 i førstegangsvitnemålskvoten og 56,7 i ordinær kvote.

19.07.2013 - Tobias Wichstrøm Munter


- Vi er veldig godt fornøyde med resultatet. Posisjonen vår som landets mest søkte studium, kombinert med svært høye inntakskrav viser at NHH fortsetter å tiltrekke søkere av høy kvalitet, sier NHH-prorektor Gunnar E. Christensen.

Poenggrense for søkere er etter årets hovedopptak 52,9 i førstegangsvitnemålskvoten og 56,7 i ordinær kvote.

Jenteandelen blant dem som får tilbud om studieplass er på 42,3 prosent.

- NHH har gjennom flere år jobbet med å styrke rekrutteringen av kvinner til studiet. Det er gledelig at kvinneandelen de siste årene har holdt seg stabilt over høyskolens målsetning om minst 40 prosent, sier Christensen.

Kamp om plassene

Da søknadsfristen til Samordna opptak gikk ut i april ble det for femte år på rad klart at NHHs bachelorprogram er Norges mest søkte studium. Hele 2265 søkere hadde NHH som førsteprioritet i søknaden om studieplass høsten 2013, noe som tilsvarer fem søkere per plass.

Se også tidligere Paraply-sak om årets søkertall.

Oversikt over opptakspoenggrenser ved NHH 2009-2013

2009*

2010*

2011*

2012*

2013

Førstegangsvitnemålskvoten

52,3

51,7

53,0

52,6

52,9

Ordinær kvote

54,4

54,7

55,2

55,8

56,7

*Endelige tall, etter suppleringsopptak

Kontaktinformasjon

Prorektor Gunnar E. Christensen, E: gunnar.christensen@nhh.no, M: 402 23 026

Rektor Jan I. Haaland, E: jan.haaland@nhh.no, M: 957 96 865

For praktiske spørsmål om selve opptaket og poenggrensene, kontakt opptaksansvarlig Martin Nielsen på 55 95 92 04 eller martin.nielsen@nhh.no.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive