Sterke opptakstall for NHH

Norges Handelshøyskole (NHH) befester sin posisjon som landets mest ettertraktede økonomistudiested, både på bachelor‐ og masternivå.

20.07.2011 - Red.


For å komme inn på førstegangsvitnemålskvoten må man ha 53,0 poeng eller høyere. I ordinær kvote er grensen 55,2.

‐ Årets opptakstall viser at vi også i år kan ønske svært velkvalifiserte nye studenter velkommen til NHH. Vi er meget godt fornøyd med at vår bachelorutdanning holder stand som landets mest søkte studium samtidig som kvaliteten på søkerne er så høy. Men det betyr også at det blir stadig tøffere konkurranse om studieplassene på NHH, og at mange kvalifiserte søkere derved ikke får tilbud, sier NHH‐rektor Jan I. Haaland.

Også i år er jenteandelen blant dem som får tilbud om studieplass over høyskolens målsetning om 40 prosent (40,4 %).

‐ Gjennom systematisk rekrutteringsarbeid over flere år har vi jobbet for å sikre en stabil kvinneandel på minst 40 prosent, og det er gledelig å se at det ser ut til å bli tilfellet også i år, sier Haaland.

Stor masterpågang

På masternivå har nåløyet blitt markant trangere. Søkermassen til det toårige masterstudiet i økonomi og administrasjon har økt med 27 prosent siden 2010. Av 703 søkere har 202 blitt tilbudt plass, og karaktergrensen for opptak har økt fra 3,8 til 4,0, som tilsvarer en ren B i snitt fra bachelornivå.

Statistikk

Opptaksgrenser bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 2009 - 2011

2009* 2010* 2011
Førstegangsvitnemålskvoten 52,3 51,7 53,0
Ordinær kvote 54,4 54,7 55,2

* Tallene er endelige tall, etter suppleringsopptak.

Da søknadsfristen til Samordna opptak gikk ut i april ble det for femte år på rad klart at NHHs bachelorprogram er Norges mest søkte studium. Tidligere pressemelding om dette kan leses på http://paraplyen.nhh.no/paraplyen/arkiv/2011/april/nhh-pa-sok/


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive