Statsråden taler ved NHH-immatrikulering

- Samme poenggrense som i fjor
- Jenteprosenten stabil
- Hovedtale ved Kristin Clemet

Mandag 19. august immatrikuleres 450 nye siviløkonomstudenter ved NHH. De nye studentene må igjennom et trangt nåløye, og opptaksgrensen ligger også i år på 60,3 poeng. Etter at andelen kvinnelige studenter ved NHH gjorde et kjempehopp oppover i fjor, holder jenteprosenten seg stabil. I år øker jenteandelen med 0,8 prosentpoeng til 38,4 prosent.

Under immatrikuleringen vil statsråd Kristin Clemet og rektor Per Ivar Gjærum være hovedtalere. Det blir også musikalske innslag og hilsen fra studentforeningen før de nye studentene blir håndhilst velkommen til NHH.

Flere personer tildeles heder og ære under seremonien. Prisen for fremragende lærerinnsats er på 16 000 kroner, og offentliggjøres denne dagen. Det samme gjelder prisen på 10 000 kroner for sosial innsats som tildeles studenter som har utmerket seg med et spesielt sosialt engasjement. I tillegg vil de 13 som tok doktorgraden ved NHH i studieåret 01/02 få tildelt sine doktorgradsdiplomer under immatrikuleringen.

Etter seremonien byr høyskolen på servering, før studentforeningen overtar med sitt rikholdige velkomstprogram. Det blir en aktiv førstekullsuke med både faglige og sosiale aktiviteter. Som støttespillere i sin nye hverdag vil de immatrikulerte studentene få sin egen fadder.

NHH immatrikulerer om lag 750 studenter i høst, fordelt på følgende dager:
19. august: Siviløkonomstudiet
20. august: Språkstudiet
21. august: Høyere avdelings studium (HAS)
22. august: Høyere revisor studium (HRS), masterstudier og utvekslingsstudentene

Til red: Velkommen til immatrikulering!
Tid og sted: Mandag 19. august kl 1300 i Aulaen, NHH
For evt. spørsmål, ring 55 95 97 02

Beste hilsen
Elin F. Styve
Fung. informasjonssjef NHH

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive