Statsbudsjettet: Pluss og minus går i null for NHH

Norges Handelshøyskole (NHH) får 7, 2 millioner til å sluttføre utvidelsen av siviløkonomutdanningen. Dette er gode nyheter på en dag da universitets- og høyskolesektoren er hardt rammet av budsjettkutt, sier rektor Jan I. Haaland.

Den gode nyheten
NHH får 7,2 millioner til å sluttføre overgangen til 5-årig siviløkonomutdanning.
- NHH er i en særstilling ved at siviløkonomstudiet ble utvidet fra 4 til 5 år. Vi har økt utdanningskapasiteten betraktelig, og midlene er avgjørende for å sikre tilstrekkelig faglig kvalitet på utdanningene vi tilbyr.

og de dårlige
Men budsjettet innebærer også dårlige nyheter for NHH. Universitets- og høyskolesektoren får 274 millioner kroner mindre å rutte med i 2007, og NHHs andel av kuttet er på ca 2 millioner kroner.
- Vi har merket oss innstrammingen i sektoren. Som våre kolleger er vi bekymret for situasjonen. At sektoren rammes hardt er underlig med tanke på målene i Forskningsmeldingen og intensjonen i Soria Moria-erklæringen om å øke forskningsinnsatsen til 3 prosent av BNP.

I tillegg mister NHH ca 5,7 millioner kroner på den resultatbaserte komponenten i budsjettet, i forhold til 2006-nivå.

- Vi har ikke hatt tilstrekkelig vekst i forskningsproduksjonen i 2005 og dette gir negative utslag på budsjettet. I årene som kommer vil vi arbeide systematisk for å styrke forskningsinnsatsen, sier rektor Jan. I Haaland.

NHH kommer også dårlig ut på forskningskomponenten fordi en stor del av den oppdragsfinansierte forskningen er lagt til forskningsstiftelsen Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF) og dermed ikke gir uttelling på budsjettet.


Mer informasjon:

Rektor Jan I. Haaland, tlf. 55 95 92 17, mobil 957 96 865, jan.haaland@nhh.noInformasjonssjef Asle Haukaas, tlf 55 95 92 18, mobil 92 08 08 77, asle.haukaas@nhh.no

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive