StatoilHydro og Norges Handelshøyskole (NHH) inngår femårig forskningsavtale

StatoilHydro og NHH skal de neste årene samarbeide om forskning på ledelse og virksomhetsstyring. Forskningsavtalen undertegnes 3. juni på NHH.

12.06.2009 - Karen Valsø


StatoilHydro og NHH skal de neste årene samarbeide om forskning på ledelse og virksomhetsstyring. Forskningsavtalen undertegnes 3. juni på NHH.

Avtalen går over fem år og omfatter hele NHH-miljøet. Formålet er å stimulere forskning og utdanning innen strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for NHH og StatoilHydro.

Den økonomiske støtten går til et forskningsprogram, Beyond Budgeting, og et gaveprofessorat. Det arbeides også med å få opp et forskningsprogram i verdikjedestyring. I tillegg blir det gitt støtte til aktiviteter rettet mot studenter i form av stipender og undervisningstiltak.

I forskingsprogrammet Beyond Budgeting skal forskere fra NHH følge StatoilHydros innføring av nye styringssystem der tradisjonelle budsjetter er forkastet til fordel for mer dynamisk styring.

- I forskningsprogrammet ønsker vi å få økt forståelse for ledelse og nye styringssystemer i multinasjonale selskaper, sier forskningsleder Katarina Østergren ved NHH.

- Vi er veldig takknemlig for at StatoilHydro finansierer vår forsking. Det er et verdifullt bidrag, sier Østergren.

Forskningen er et tverrfaglig samarbeid mellom regnskap og adferdsfag.

Det holdes en Workshop i Beyond Budgeting i forkant av at avtalen undertegnes.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive