Spisskompetanse samlet i nytt senter

I dag åpner NHH det nyetablerte forskningssenteret CASE. Der samles solid samfunnsøkonomisk kompetanse på tvers av fagfelt. - Samarbeidet i CASE vil øke sjansen for å få flere forskningsprosjekter, sier professor Guttorm Schjelderup.

Forskningssenteret CASE (Centre for Advanced Studies in Economics) skal arbeide med alle typer spørsmål knyttet til samfunnsøkonomiske problemstillinger.

- Vår viktigste profil er representert gjennom spisskompetansen. På mange av fagfeltene som ligger under senteret er vi blant de beste både nasjonalt og internasjonalt, sier Schjelderup som er professor ved Norges Handelshøyskole (NHH) og forskningssjef ved senteret.

CASE er en nettverksbasert organisasjon der de fleste medarbeiderne er professorer ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole og Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen.

- Det er i dag økt konkurranse både om midler til grunnforskning og anvendte forskningsprosjekter. For å vinne opp i konkurransen må man kunne jobbe på tvers av ulike fagdisipliner innen samfunnsøkonomi, og i tillegg ha et godt utbygd internasjonalt forskernettverk, sier Schjelderup.

Mer informasjon:

Forskningssjef Guttorm Schjelderup
Telefon: 55 95 92 38 / 977 25 585

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Redaksjonen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive