Solid arbeid fra unge økonomer

Trond M. Døskeland og Steen Koekebakker mottok torsdag Cappelens Akademisk Forlags fagpris for fremragende forskningsartikler. Prisen ble utdelt i forbindelse med fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) på Norges Handelshøyskole

Steen Koekebakker, Høgskolen i Agder og Fred Espen Benth, Universitetet i Oslo fikk prisen for sitt arbeid om kontrakter i kraftsektoren. Fra fagjuryen ble det blant annet fremhevet at forfatterne bruker en velegnet tilnærming til å prise finansinstrumenter og utviser stor kreativitet. Selv om modellene som benyttes ofte er ganske kompliserte, blir resultatene håndterbare både når det gjelder risikostyring og prising.

Trond M. Døskeland, Norges Handelshøyskole, får prisen for sitt arbeid om hvordan land med betydelige naturressurser på en fordelaktig måte kan og bør foreta sine investeringer over tid, med kobling til pensjonsfondet. To viktige spørsmål håndteres: Er pensjonssystemet pålitelig og hvilken strategi for allokering av aktiva skal benyttes. Forfatteren får særlig honnør for å prøve ut en ny metode i denne interessante og krevende problemstillingen.

Fagprisen deles ut til unge forskere under 35. I år fant fagjuryen to av de elleve bidragene som deltok i konkurransen verdige til å motta prisen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Kristin Risvand Mo


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive