Siv.øk NHH: Gode jobber-høy lønn

Nyutdannete siviløkonomer fra NHH har veldig gode odds. Et halvt år etter endt utdanning har alle jobb. 93 prosent er i privat sektor med høy lønn. Majoriteten arbeider i Oslo, men Bergen har hatt størst økning siviløkonomer siste året. Flere enn tidligere jobber i utlandet eller andre deler av landet.

Resultatene av en markedsundersøkelse av nyutdannete siviløkonomer fra NHH viser at samtlige er sysselsatt et halvt år etter endt studium- sommeren 2001. 83 prosent av siviløkonomene er i fast jobb. Ingen av de spurte regner seg som arbeidsledige, noe som er bedre enn noensinne.

Nyutdannete siviløkonomer som jobber som konsulenter eller har stillinger innenfor bank/forsikring/finans har høyest lønn, med et gjennomsnitt på 364.000 og 358.000 kroner. Den gjennomsnittlige begynnerlønnen er i Norge på 321.000 kroner. I tillegg kommer overtidsinntekter og goder, som nå utgjør 59.000 kroner. De som er ansatt i Oslo eller jobber i utlandet har imidlertid en høyere gjennomsnittslønn enn ellers.
Hele 93 prosent av siviløkonomene er ansatt i den private sektor, mens bare 7 prosent arbeider i offentlig sektor. De fleste jobber innen revisjon, bank/forsikring/finans eller konsulentvirksomheter. Over halvparten jobber i Oslo, men stadig flere jobber i utlandet. Hele 10 prosent av respondentene jobber i andre land, noe som er en god økning siden siste undersøkelse. Ellers er Bergen den byen som har fått en størst økning sammenliknet med forrige gang. 17 prosent av kandidatene jobber i Bergen.

Inntrykk ved intervju ble regnet som det mest utslagsgivende kriteriet for at siviløkonomene fra NHH fikk tilbud om jobb. Foruten dette mente en stor andel av respondentene at spesiell interesse for jobben var mest avgjørende.

Bedriftspresentasjoner gjennom Næringslivsutvalget er den mest brukte kanalen i studentenes jobbsøkerprosess. På andre plass kommer internett og aviser, mens Arbeidsformidlingen er den minst brukte kanalen.

NHH foretar årlig to arbeidsmarkedsundersøkelser for sine nyutdannete siviløkonomer. Undersøkelsen denne gang er fra avgangsstudenter på siviløkonomstudiet høsten 2000, hvor totalt 153 spørreskjema ble sendt ut. I alt 100 av studentene svarte, noe som tilsvarer en svarprosent på 65 prosent.

Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til NHH Jobbsenter ved Fritjof Øvrebø på telefon 55 95 93 92 eller e-post: NHH.jobbsenter@nhh.no


NHH 25. februar 2002

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Torunn G. Saunes


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive