Siri Pettersen Strandenes - Første kvinnelige professor ved NHH

Kollegiet ved Norges Handelshøyskole har i dag gitt Siri Pettersen Strandenes (53) opprykk til professor i samfunnsøkonomi på grunnlag av kompetansevurdering. Hun blir dermed den første kvinnelige professoren ved NHH.

- Jeg er meget glad for at NHH i dag får sin første kvinnelige professor. Høyskolen er nå i en situasjon hvor vi både satser og høster gevinster av vår handlingsplan for økt rekruttering av kvinner i vitenskapelig stab, sier rektor Per Ivar Gjærum ved NHH.

Siri Pettersen Strandenes er født i Tønsberg. Strandenes er utdannet siviløkonom med Høyere avdelings eksamen fra NHH. Hennes spesialkompetanse er innenfor fagfeltene skipsfartsøkonomi, luftfartsøkonomi og internasjonal handel. Hun har vært ansatt som førsteamanuensis ved NHH siden1992.

I sin tid på NHH har Strandenes vært programdirektør for høyskolens engelskspråklige Master i International Business (MIB) studium, og hun har ledet flere forskningsprosjekt ved SNF. I tillegg har hun vært gjesteforsker ved Humboldt Universitet i Berlin, og gjesteforeleser ved flere norske og utenlandske universiteter og høyskoler. Strandenes har publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrifter.

Strandenes har hatt mange tillitsverv, både nasjonalt og internasjonalt. Hun er medlem av Council for International Association for Maritime Economists IAME og av redaksjonsrådet for International Journal of Maritime Economics. Strandenes er styremedlem i Vital forsikring ASA, Chr. Michelsens Institutt (CMI) og Programstyret for Maritim og offshore virksomhet i Norges Forskningsråd (NFR) og har tidligere blant annet vært styremedlem i Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) 1985 - 1989, varamedlem i hovedstyret ved Norges Bank 1985-1987, medlem av styret i Transportøkonomisk Institutt 1989-1994, nestformann i styret for Forretningsbankenes Sikringsfond 1991-1995, viseformann i Kontrollkomiteen i Den norske Bank (DnB) 1992-1999 og medlem av Fagkomité for Økonomi i Norges Forskningsråd (NFR) 1998-2000.

Strandenes har vært med i flere tunge offentlige utvalg, som blant annet utvalg oppnevnt av Finansdepartementet, NOU 2000:9 ”Konkurranseflater i finansnæringen”.

I anledning av at Siri Pettersen Strandenes er blitt NHHs første kvinnelige professor, vil rektor gi en åpen mottakelse i NHHs representasjonsrom Stupet i morgen kl. 14.15. Pressen er hjertelig velkommen til mottakelsen.

Priv. til red.:
For kontakt med:
Professor Siri Pettersen Strandenes: 55959254 mobil 99238006
Rektor Per Ivar Gjærum: 55 95 92 17

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Torny E. Aarbakke


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive