Semesterstart med ny rektor

Mandag 15. august går det offisielle startskuddet for et nytt studieår på Norges Handelshøyskole (NHH). NHHs nye rektor Jan I. Haaland og politisk redaktør Trine Eilertsen i Bergens Tidende er årets hovedtalere under immatrikuleringen.

NHH er en av få utdanningsinstitusjoner som fortsatt holder på den gamle tradisjonen med å ønske sine studenter personlig velkommen med et solid håndtrykk fra rektoratet.

Under årets immatrikulering vil over 550 studenter bli håndhilst velkommen til NHH av rektor og prorektor.

Taler og priser
Den tradisjonelle seremonien åpnes av UKEkoret Optimum som slår an tonen med Jubaju og Studentenes sang, før NHHs nye rektor Jan I. Haaland holder sin velkomsttale.

Årets tale til studentene holdes av Trine Eilertsen, politisk redaktør i Bergens Tidende og tidligere NHH-student.

Under seremonien offentliggjøres også vinneren av NHHs pris for fremragende lærerinnsats. I tillegg blir det tale fra studentforeningens leder, tildeling av doktorgradsdiplomer og musikkinnslag.

Immatrikuleringen begynner klokken 10.30 i aulaen og presse er hjertelig velkommen.

Programmet er som følger:

UKEkoret Optimum
Dolmen og Lorentzen: Jubaju
Diverse: Studentenes sang

Velkomsttale ved rektor Jan I. Haaland

Erlend Hetterud - piano
Edvard Grieg: Fra ungdomsdagene

Tale til studentene ved politisk redaktør Trine Eilertsen, Bergens Tidende

Erlend Hetterud - piano
Edvard Grieg: Lyrisk stykke

Immatrikulering

UKEkoret Optimum
Diverse: Kort om studenterlivet

Utdeling av pris for fremragende lærerinnsats ved rektor Jan I. Haaland

Tildeling av doktorgradsdiplomer ved prorektor Gunnar E. Christensen

Leder i Norges Handelshøyskoles Studentforening, Andreas Mjelde, hilser de nye studentene

Erlend Hetterud - piano
Harald Sæverud: Kjempevise-slåtten

...........................

For mer informasjon:
Pressekontakt Kristin Risvand Mo, tlf. 55 95 96 61/915 99 661

Oppdatert: 13.06.2012 10:39
av Kristin Risvand Mo


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive