Samler kreftene i sjømatbransjen

Startskuddet går nå for Innovasjon Norges nye nasjonale kompetanseprogram for produsenter og eksportører av sjømat. Av søkerne til programmet er 30 bedrifter valgt ut og skal igjennom 8 samlinger i løpet av året. Den første i Bergen 8. mars. Målet er at ny og oppdatert markedskunnskap skal gi økt lønnsomhet for norske sjømatbedrifter.

- Sjømatnæringen har gode produkter og gode bedrifter, men mangler kompetanse innen markedsføring, nettverk og strategi, sier programdirektør Tor Øyvind Baardsen ved Norges Handelshøyskole (NHH)
- Slik næringen er strukturert nå, med mange små produsenter og jevnt over lav inntjening er det mye å vinne på å øke kompetansen på disse feltene.

Styrking av næringen
Initiativet til det skreddersydde kompetanseprogrammet kommer fra Innovasjon Norge og det marine verdiskapingsprogrammet.

- Innovasjon Norge tar et nasjonalt ansvar for at kompetanseutviklingen i små og mellomstore sjømatbedrifter blir ivaretatt. I tillegg til å gi ny teoretisk kunnskap skal programmet bidra til at det etableres nettverk og at næringen styrkes som helhet. Samarbeid med en profesjonell aktør som NHH om dette er svært verdifullt for oss, sier programansvarlig Petter Ustad i Innovasjon Norge.

Adm. direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Geir Andreassen, kommenterer satsingen på følgende måte:
- Endelig! Et program som skal gjøre oss gode i markedsorientering og markedsføring. Dette trenger sjømatnæringen.

Profesjonell bistand
Undervisningen gjennomføres av noen av landets fremste eksperter innen strategi, merkevare og markedsføring som hentes fra NHH-miljøet. Men også bransjens egne folk skal bidra. Blant foreleserne er også Norges tidligere utsending for Eksportutvalget for fisk i Hong Kong, Arne Hjeltnes, Administrerende direktør Olav Munch i Dale of Norway og Avdelingsdirektør Knut Hallvard Lerøy fra Lerøy Seafood Group.

Stor interesse
Interessen for opplæringsprogrammet har vært stor og deltakerne kommer fra både store og små bedrifter.
- En god miks, forteller Ustad som understreker at det er et krevende program deltakerne skal igjennom. Programmet kvalifiserer til 30 studiepoeng og gir kompetansen innen strategiutvikling, alliansebygging og merkevarebygging relatert til sjømatnæringen

Ytterligere informasjon:

Norges Handelshøyskole:
Programdirektør Tor Øyvind Baardsen, tor.baardsen@nhh.no mobil: 918 84 812
Mediekontakt Kristin Risvand Mo, 55 95 96 61 / 915 99 661

Innovasjon Norge:
Programansvarlig Petter Ustad, Petter.ustad@innovasjonnorge.no mobil: 976 16 707
Mediekontakt: Arne Rød, 22 00 27 95 / 909 26 280

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Redaksjonen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive