Rognes og Schei belønnet for fremragende lærerinnsats

NHHs pris for fremragende lærerinnsats for 2003 ble delt mellom professor Jørn K. Rognes og førsteamanuensis Vidar Schei ved Institutt for strategi og ledelse.

Rognes og Schei har undervist sammen i det populære kurset SOL302 - Forhandlinger.

Rognes og Schei tilfredsstiller tildelingskriteriene for prisen, og det blir særlig lagt vekt på at kurset deres inneholder en svært høy andel av studentaktiviteter i form av øvelser, rollespill og diskusjon. Studentevalueringer viser også at dette verdsettes, og studentene føler at Rognes og Schei i stor grad stimulerer til læring og faglig engasjement.

Kursevalueringene er svært gode, og hele 99 prosent av forespurte studenter vurderer Forhandlinger til å være blant de beste kursene de har hatt ved NHH. Sett i lys av Kvalitetsreformen i høyere utdanning, der blant annet nye undervisnings- og evalueringsformer står sentralt, har Rognes og Schei vist innovasjon og evne til å ligge i forkant av kommende krav til undervisningen.

Prisen, som er på 16.000 kroner, ble overrakt under immatrikuleringen av årets studenter ved Norges Handelshøyskole.

Rognes og Schei ble også tidligere i år tildelt Institutt for strategi og ledelses Undervisningspris, også dette for innsatsen i faget SOL302 - Forhandlinger.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive