Professor Brunstad belønnet for sin lærerinnsats

NHHs pris for fremragende lærerinnsats ble i år tildelt professor Rolf Jens Brunstad ved Institutt for samfunnsøkonomi.

Prisen, som er på 16 000 kroner, ble tildelt under gårsdagens immatrikulering. Ifølge juryen, som vurderer alle foreslåtte kandidater etter sin lærerinnsats i vid forstand, scorer Rolf Jens Brunstad høyt på samtlige av kriteriene for prisen.

Studiekvalitet har alltid stått i høysetet for Brunstad. Han var leder for utvalget som foreslo en rekke forbedringer av studiekvaliteten i siviløkonomistudiet, og har også vært opptatt av å utvikle og fornye sine kurstilbud.

Professor Rolf Jens Brunstad har ligget i forkant av Kvalitetsreformens målsetninger med sine mange vellykkede forsøk på å forbedre undervisningskvaliteten og ved å gi studentene muligheten til å være aktive underveis. Han har også vært tidlig ute med å anvende nye, tekniske hjelpemidler.

Brunstad får gjennomgående gode tilbakemeldinger for sine forelesningsprestasjoner. Et av de mest populære kursene ved NHH våren 2002, SAM230 Makroøkonomi, var det Brunstad og en kollega som stod for. Han har god kommunikasjon med studentene, og de fremhever Brunstad som en engasjert og flink foreleser som presenterer stoffet på en grei måte med god bruk av hjelpemidler.

Kolleger og studenter ved NHH gratulerer Rolf Jens Brunstad med prisen!

Priv. til red.:
Kontaktperson:
Rektor Per Ivar Gjærum: 55 95 92 17

NHHs pris for fremragende lærerinnsats gikk i år til professor Rolf Jens Brunstad

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive