Priser til Terje Hansen og NHH Aid

Pris til professor Terje Hansen
Professor Terje Hansen fikk i dag Norges Handelshøyskoles pris for fremragende lærerinnsats. I sin vurdering av kandidatene har juryen vektlagt Hansens fremragende innsats i undervisningen ved NHH gjennom 40 år, i tillegg til hans innsats i forskning og faglig miljøbygging.

”Med sine fremragende pedagogiske evner og utmerkede evner til å aktualisere og illustrere faglige problemer er Terje Hansen en meget populær foreleser blant studentene. Hansen er også en av høyskolens mest profilerte og innflytelsesrike deltakere i samfunnsdebatten”, uttalte rektor Per Ivar Gjærum under utdelingen i dag.

Prisen på 16.000 kroner ble offentliggjort under immatrikuleringen av 450 nye studenter ved NHH i dag, mandag 9. august.

Pris til NHH Aid
NHHs pris for sosial innsats gikk i år til NHH Aid, et underutvalg i Norges Handelshøyskoles studentforening (NHHS). NHH Aid ble opprettet i 2003 da NHH-studentene vedtok å utvide sitt humanitære engasjement. Tidligere år har studentene hatt en årlig innsamlingsaksjon til støtte for ulike humanitære formål. Denne innsamlingen er nå underlagt NHH Aid, som i tillegg jobber kontinuerlig med å samle inn penger fra næringslivet. Målet er å bygge en barneskole i Eritrea i samarbeid med UNICEF.

Under UKEN tidligere i år var NHH Aid ansvarlig for den tradisjonsrike UKEaksjonen. Her ble det samlet inn nok penger til å dekke skolemateriell for 2875 barn i ett år.

Prisen er på 10.000 kroner og ble overrakt til leder av NHH Aid, Rolf Aaneland Ellingsen, under årets immatrikulering på NHH.

---
Kontaktinfo:
Knut André Karlstad, pressekontakt NHH, presse@nhh.no - 55 95 97 32
Asle Haukaas, informasjonssjef NHH, asle.haukaas@nhh.no - 55 95 92 18 / 92 08 08 77

Oppdatert: 20.12.2007 14:20
av Knut André Karlstad


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive