Pressemelding: Ny professor ved NHH

Rektor Jan I Haaland, nyutnevnt professor Tore Leite og prorektor Gunnar E Christensen
Foto: Knut A. Karlstad

Tore E. Leite er utnevnt til professor i finans ved Norges Handelshøyskole. Han er tilknyttet Institutt for foretaksøkonomi.

15.04.2010 - Redaksjonen


Leites faglige spesialområder er innen foretakets finansiering (corporate finance), herunder kapitalstruktur, gjeldstruktur, gjeldskontrakter og børsintroduksjoner.

Leite er født i Ålesund. Han har bachelor- og mastergrader fra University of Oregon, USA og doktorgrad fra NHH.
Han har vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH siden 2001, og har tidligere vært førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde og forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) ved NHH.

Mer informasjon:
Professor Tore Leite, tlf: 55 95 93 43/ 977 86 029, e-post: tore.leite@nhh.no
Mediekontakt: Kristin Risvand Mo tlf. 55 95 9661/ 915 99 661, e-post: kristin.mo@nhh.no


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive