Jon Elster til NHH-konferanse

Jon Elster (Foto: HarvardEthics/Creative Commons)

Torsdag 10. og fredag 11. januar 2013 arrangerer NHH den årlige Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE). Hovedinnlegget holdes av professor Jon Elster, en av Norges fremste og internasjonalt mest anerkjente filosofer og samfunnsforskere.

14.12.2012 - Red


Elster er kanskje mest kjent for sine arbeider innenfor økonomisk rasjonalitet og rasjonelle valg og for sin kritikk av etablerte teorier på dette feltet. Han har et bredt faglig nedslagsfelt og leses av alt fra økonomer, politiske teoretikere og historikere til filosofer og psykologer.

Foredraget har tittelen Excessive ambitions in social science and political theory.

- Vi er veldig glade for å få Elster som foredragsholder på årets jubileumskonferanse. Hans bakgrunn står godt til arrangementets tema, Taking Stock - Moving Forward. Elster både kan og mener mye om tiårene vi har lagt bak oss, og antyder også hva han mener er veien å gå fremover. Han gir sterke og kanskje noe kontroversielle karakteristikker av økonomisk forskning og hvilke fundamenter den bygger på, sier Sigurd V. Troye, som er leder for konferansen.

I tillegg til Elsters hovedinnlegg inkluderer FIBE 2013 den årlige Agnar Sandmo-forelesningen, i år ved professor Lans Bovenberg (Tilburg University og Netspar).

Det blir også sesjoner med tre inviterte foredragsholdere, professor Carl Henrik Gørbitz (UiB), professor Nicolai Foss (CBS/NHH) og professor Hans K. Hvide (UiB), som vil snakke om henholdsvis pedagogikk, innovasjon og entreprenørskap.

FIBE har siden 1984 etablert seg som et av de viktigste nasjonale møtestedene for lærere og forskere i bedriftsøkonomiske fag. Konferansen legger til rette for at forskere, og da særlig yngre forskere, skal få mulighet til å presentere og diskutere sine arbeider.

Programstart: Torsdag 10. januar 2013 klokken 09.30.
Sted: Aulaen, NHH

Mer informasjon og fullt program på FIBEs nettsider

Kontaktinformasjon:
Leder av programkomiteen: Professor Sigurd V. Troye, tlf. 55 95 94 66, mobil: 95 70 94 36

Konstituert kommunikasjonssjef Kristin Risvand Mo, tlf. 55 95 96 61/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive