Presseinvitasjon: Storsatsing på skatteforskning

Norges Handelshøyskole

Hva er et godt skattesystem? Hvorfor snyter noen på skatten? Hvordan utnytter internasjonale selskaper forskjeller i skatteregler i ulike land for å unndra seg skatt? Skatteunndragelse, beskatning og offentlig økonomi er noen av temaene som forskere ved to nye skatteforskningssentre skal jobbe med.

12.09.2012 - Hanna Sommerstad


Onsdag 19. september åpner finansminister Sigbjørn Johnsen to skatteforskningssentre:

Oslo Fiscal Studies, Økonomisk institutt, UiO

Norwegian Center for Taxation (NoCeT), NHH og SNF

De to skatteforskningssentrene er en del av en ny og langsiktig satsing på å bygge opp sterke fagmiljøer innen norsk og internasjonal skatteforskning. Tradisjonelt har skatteforskningen først og fremst sett på samfunnsøkonomiske virkninger av skatt. De nye sentrene skal også forske på temaer som skatteunndragelser og hva som påvirker skatteyteres etterleving av lover og regler.

Den formelle åpningen og det faglige programmet finner sted ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Oslo Fiscal Studies (OFS) er finansiert med midler fra Norges Forskningsråd og egeninnsats fra UiO, i samarbeid med Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå. Norwegian Center for Taxation (NoCeT) etableres ved NHH i samarbeid med SNF med midler fra Norges forskningsråd, Skattedirektoratet og egeninnsats fra NHH.

Den offisielle åpningen av begge sentrene vil foregå på NHH onsdag 19. september. En rekke gjester vil være tilstede, deriblant finansminister Sigbjørn Johnsen og skattedirektør Svein R. Kristensen. Åpningen etterfølges av et faglig program med aktuelle innlegg om blant annet skatteparadiser og utfordringer knyttet til optimal beskatning.

Pressen er velkommen til å delta på åpningen.

Tid: 10.15-12.15
Dag: Onsdag 19. september
Sted: Auditorium Agnar Sandmo, hovedbygget NHH
Påmelding: Innen fredag 14. september 2012 til presse@nhh.no

Mer informasjon:

Professor Guttorm Schjelderup, senterleder Norwegian Center for Taxation (NoCeT),
tlf. 55 95 92 38/977 25 585

Professor Vidar Christiansen, senterleder Oslo Fiscal Studies (OFS),
tlf. 22 85 51 21

Kommunikasjonssjef i Finansdepartementet, Runar Malkenes,
tlf. 952 14 283
Seniorrådgiver i Norges forskningsråd, Helge Rynning,
tlf. 22 03 72 03

Konstituert informasjonssjef NHH, Kristin Risvand Mo,
tlf. 55 95 96 61/915 99 661

Kommunikasjonsdirektør i Skatt Vest, Bodil Kjelstrup,
tlf. 55 23 57 56/922 35 420

Program:

Åpning av Norwegian Center for Taxation (NoCeT) og Oslo Fiscal Studies (OFS)

10:15 Velkommen ved rektor Jan I. Haaland, NHH

Åpning ved finansminister Sigbjørn Johnsen

Skattedirektør Svein R. Kristensen

Professor Jan Södersten, leder for Skatteøkonomisk forskningsprogram, Norges Forskningsråd

Faglig program

11:00-11:35 Professor Thomas Gresik, University of Notre Dame, USA: Promoting Beneficial Foreign Investment Through Tax Policy.

11:35 - 11:55 Professor Guttorm Schjelderup: Lukkede jurisdiksjoner og global økonomi

11:55 - 12:15 Professor Vidar Christiansen: Optimal beskatning - status og utfordringer


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive