Ole Hope blir ny direktør ved NHH

Pressemelding: Styret ved Norges Handelshøyskole (NHH) har i styremøte torsdag 16. juni, ansatt Ole Hope (47) som ny administrerende direktør ved NHH.

16.06.2010 - Kristin Risvand Mo


Ole Hope er ansatt som adm. dir. i et åremål på seks år. Han vil ta over etter Ragnar Fagereng når Fagerengs andre åremålsperiode går ut 16. september 2010.

Ole Hope er oppvokst i Bergen. Han er uteksaminert fra Sjøkrigsskolens Intendanturlinje i 1986. Han har en Executive MBA i strategisk ledelse (MASTRA) ved NHH fra 2003 forut for doktorgrad (PhD) i strategi og ledelse i 2010.

Hope har bred ledererfaring fra næringslivet, blant annet som direktør ved Den Nationale Scene, adm. dir. i Grieghallen og gjennom ulike direktørstillinger over flere år i TrygVesta. Han kommer til NHH fra stilling som organisasjons- og strategidirektør ved Hansa Borg Bryggerier AS.

Så nylig som 3. mai i år disputerte Ole Hope for doktorgrad ved NHH om mellomlederes rolle i endringsprosesser. Doktoravhandlingen viser viktigheten av mellomledernes mottakelse og fortolkning av endringsforslag fra toppledelsen for om endringer blir realisert eller ikke.

Kontaktinformasjon:

Ole Hope, e-post: o.hope@nhh.no, tlf: 901 92 221
Rektor Jan I. Haaland, e-post: rektor@nhh.no; tlf. 55 95 92 17/957 96 856
Informasjonssjef Asle Haukaas, e-post: asle.haukaas@nhh.no, tlf. 55 95 92 18/920 80 877


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive