Økt kvinneandel og høyere opptakskrav til siviløkonomstudiet

Det er i år vanskeligere å komme inn på siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole. Samtidig har andelen kvinner økt.

Søkerstatistikker og poenggrenser ble i dag offentliggjort av Samordna opptak. De viser at andelen kvinner som har fått tilbud om studieplass på siviløkonomstudiet ved NHH i år er 36,3 prosent. I fjor var kvinneandelen på 32,1 prosent.

Fordelingen av studieplasser skjer i to kvoter: Primærvitnemålskvoten gjelder for søkere under 21 år som ikke har forbedret noen karakterer. For denne gruppen ble poenggrensen ved årets hovedopptak 56,5. I fjor var tilsvarende poenggrense 54,9. Den andre kvoten, ordinærkvoten, gjelder for søkere som ikke først fikk tilbud i primærvitnemålskvoten. I denne kvoten ble poenggrensen ved hovedopptaket 57,8 mot 56,3 i fjor.

Det er i 2006 over 3.800 søkere til 400 studieplasser på siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole, og en rekordstor kvinneandel blant søkermassen. Vi henviser til tidligere utsendt pressemelding om årets søkertall - http://paraplyen.nhh.no/cgi-bin/paraplyen/imaker?id=17807.

Opptak til master i økonomi og administrasjon
162 personer har fått tilbud om opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon, mot 133 i fjor. Andelen kvinner ved dette opptaket er hele 45 prosent, mens den i 2005 var 40 prosent.

Opptak til master i regnskap og revisjon - høyere revisorstudium
130 personer har fått tilbud om opptak til masterstudiet i regnskap og revisjon, mot 109 i fjor. Kvinneandelen er 38 prosent, mens den i fjor var 31 prosent.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Redaksjonen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive