Økonomisk politikk i mellomkrigstiden

En ny doktoravhandling i økonomisk historie tar for seg flere aspekter ved den økonomiske politikken i en turbulent periode, som inkluderer en verdenskrig og to av de store økonomiske krisene i det 20. århundre.

19.11.2010 - Redaaksjonen


Monica Mjøs Værholm disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole mandag 22. november med avhandlingen Essays on Norwegian economic and trade policy 1912-1939: The consequence of war and crisis on state and policy.

Avhandlingen gir ny innsikt i hvordan disintegrasjon og pengepolitikk under første verdenskrig var med å legge føringer for de økonomiske problemene i årene som kom. Erfaringene fra krigsøkonomien bidro også til å forme den moderne staten.

Et økt toleransenivå for skatter ble utnyttet til å finansiere noen av de sosiale reformene som ble implementert i mellomkrigstiden, reformer som senere ble viktige brikker i velferdsstaten. Jordbrukssektoren var fremdeles en av de viktigste sektorene i norsk økonomi i mellomkrigstiden, men en sektor som stod overfor store strukturelle problemer.

Værholm diskuterer fremveksten av reguleringer og et beskyttelsessystem som har utgjort grunnlaget for støtten som har vært gitt til denne sektoren fra mellomkrigstiden og frem til i dag. Dette beskyttelsessystemet ble utvidet i mellomkrigstiden, men ble introdusert før krigen, og erfaringene fra krigsreguleringene hadde en klar påvirkning på reguleringene som ble innført i senere perioder.

Monica Mjøs Værholm (f.1979) er oppvokst på Vestnes, og er cand. oecon fra Norges Handelshøyskole. Hun ble i 2004 ansatt som stipendiat ved institutt for samfunnsøkonomi ved NHH. Værholm er bosatt i Oslo og arbeider som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, mandag 22. november 2010.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.
Tema for prøveforelesningen: Historiographical shifts in interpreting interwar economic policy

Mer informasjon:
Monica Mjøs Værholm, e-post: mmv@ffi.no, tlf. 97507630
Mediekontakt: Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 95 9661/91599661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive