Nytt kollegium ved NHH

Ved NHH har det i løpet av høsten vært avholdt valg på representanter til høyskolens nye kollegium.

Det nye kollegiet (styret) har fått denne sammensetningen:

Rektor, førsteamanuensis Per Ivar Gjærum
Prorektor, professor Lars Mathiesen

Førsteamanuensis Gunnar E. Christensen
Førsteamanuensis Trine Dahl
Professor Thore Johnsen
Professor Aasmund Eilifsen
Professor Jan I. Haaland
Rådgiver Klas Rønning
Konsulent Tove Skaar
Student Maria Rosenberg
Student Joar E. M Klette
LO-leder Gerd- Liv Valla
Daglig leder i Andersen Erik Mamelund

Varamedlemmene for de eksterne representantene er finansdirektør i Vesta Forsikring Egil Herman Sjursen og sykepleier Aslaug Hellesøy.
Kollegiet er valgt for tre år og avholder sitt første møte 24. januar.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Torny E. Aarbakke


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive