Nytt rektorat tar roret ved NHH

I dag tar et nytt rektorteam over ledelsen av Norges Handelshøyskole.

01.08.2013 - Hallvard Lyssand


-Dette er en svært spennende jobb som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Frøystein Gjesdal.

Regnskapsprofessoren tiltrer i dag som NHH-rektor, mens professor Sunniva Whittaker blir NHHs første kvinnelige prorektor.

Det nye rektoratet ønsker å befeste og styrke NHHs posisjon som en ledende handelshøyskole i Europa.
- For å nå dette målet er det nødvendig med et enda sterkere fokus på forskning - spesielt forskning av topp kvalitet. Det er viktig å skape rammebetingelser som legger til rette for konsentrert forskningsinnsats og som belønner kvalitet, sier Gjesdal.

Duoen Gjesdal/Whittaker ble valgt til vervene i april i år. I tillegg til å være rektors stedfortreder, vil prorektor Whittaker ha et særlig ansvar for høyskolens internasjonale aktiviteter.

De har valgt å supplere rektoratet med to viserektorer, Helge Thorbjørnsen og Gunnar E. Christensen.

Professor og dekan for NHHs doktorgradsutdanning, Helge Thorbjørnsen, blir i tillegg viserektor for forskning. Han får et særlig ansvar for å videreutvikle og integrere høyskolens faglige virksomhet knyttet til forskning og forskerutdanning.

Førsteamanuensis Gunnar E. Christensen har vært prorektor i de siste åtte årene. Han blir nå viserektor for fagressurser med et særlig ansvar for å utvikle og videreutvikle høyskolens strategier og aktiviteter knyttet til rekruttering og oppfølging av faglige medarbeidere.

Mer informasjon

Rektor Frøystein Gjesdal
Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
Tlf.
55 95 93 16, Mob. 413 32 610

Prorektor Sunniva Whittaker
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
Tlf.
55 95 94 46, Mob. 992 77 977

Viserektor for forskning Helge Thorbjørnsen
Institutt for strategi og ledelse
Tlf.
55 95 95 35, Mob. 995 81 455

Viserektor for fagressurser Gunnar E. Christensen
Institutt for strategi og ledelse
Tlf. 55 95 92 41, Mob. 402 23 026

Kommunikasjonssjef Kristin Risvand Mo
Tlf.
55 95 9661, Mob. 915 99 661

Rektor Frøystein Gjesdal (f. 1950) kommer fra Bergen og er professor i bedriftsøkonomi. Han er siviløkonom fra NHH i 1971 og disputerte for doktorgraden ved Stanford University i 1979. Han har senere hatt undervisnings- og studieopphold ved blant annet Stanford og Yale. Gjesdals forskning og undervisning er innen incentivteori og regnskap. Han har gitt internasjonalt anerkjente bidrag i feltet prinsipal-agent teori og betydelige bidrag til teoriavklaring og praktiske anvendelser innen området lønnsomhetsmåling og verdivurdering. Han har også engasjert seg sterkt i regnskapsregulering og -kontroll, og har hatt et betydelig internasjonalt engasjement gjennom ulike forskerorganisasjoner og -nettverk. Gjesdal har vært instituttstyrer ved IRRR, medlem av NHH-styret og leder av Forskerforbundet ved høyskolen.

Prorektor Sunniva Whittaker (f. 1960) er født i Trondheim og oppvokst i Canada og Frankrike. Hun er professor ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK). Whittaker er cand. philol. fra Universitetet i Bergen i 1989 og tok doktorgraden samme sted i 1998. I tillegg har hun mastergrad i konferansetolking fra Ecole Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs (ESIT) i Paris. Whittaker forsker og underviser innen fransk fagspråk, oversettelse og interkulturell kommunikasjon. Hun har vært instituttleder ved FSK siden 2003 og var leder av den nasjonale forskerskolen i språkvitenskap og filologi fra 2010 til 2012. I tillegg til å være rektors stedfortreder, vil prorektor Whittaker ha et særlig ansvar for å utvikle og videreutvikle høyskolens internasjonale nettverk knyttet til utdanning.

Viserektor for forskning, Helge Thorbjørnsen (f. 1975) kommer fra Stavanger og er professor ved Institutt for strategi og ledelse. Han er cand. mag. fra Universitetet i Bergen i 1998, cand. merc. fra NHH i 2000 og disputerte for doktorgraden ved NHH i 2003. Thorbjørnsen forsker og underviser innen konsumentpsykologi, merkevareledelse og tjenesteinnovasjon. Han har vært dekan for doktorgradsutdanningen siden 2011 og leder av den nasjonale forskerskolen i bedriftsøkonomi siden 2012. Som viserektor for forskning og dekan for doktorgradsutdanningen, har Thorbjørnsen et særlig ansvar for å videreutvikle og integrere høyskolens faglige virksomhet knyttet til forskning og forskerutdanning.

Viserektor for fagressurser, Gunnar E. Christensen (f. 1951) kommer fra Bergen og er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse (SOL). Han er siviløkonom fra NHH i 1978 og disputerte for doktorgraden ved University of California, Los Angeles (UCLA) i 1987. Christensen forsker og underviser innen informasjonsledelse og har spesiell interesse for e-handel og hvilke muligheter dette gir for verdiskaping. Han var instituttleder ved SOL i perioden 1999-2001, har vært leder/nestleder i internasjonalt utvalg ved NHH i flere år og har vært prorektor siden 2005. Som viserektor for fagressurser vil Christensen ha et særlig ansvar for høyskolens strategier og aktiviteter knyttet til rekruttering og oppfølging av faglige medarbeidere.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive