Nytt forskningssenter på NHH

Argentum Centre for Private Equity

NHH åpner det første forskningssenteret i Norden for private equity i dag, onsdag 1. februar 2012.

01.02.2012 - Red.


«Argentum Centre for Private Equity» etableres som et felles initiativ fra aktører i den norske finansbransjen og NHH i forbindelse med at Argentum er 10 år. Private equity (PE), eller aktiv eierkapital, er en betegnelse på langsiktige investeringer i unoterte bedrifter med høyt vekstpotensiale. Aktive eierfond bidrar med kompetanse og kapital for å utvikle slike bedrifter.

- Målsettingen er å produsere objektiv og uavhengig forskning av høy kvalitet om emner knyttet til aktiv eierkapital innen finans. Forskningssenteret skal øke kunnskapen om hvordan aktiv eierkapital fungerer og bidrar til bedrifter, investorer og samfunn, sier Jan I. Haaland, rektor ved NHH.

Nytt i Norden

«Argentum Centre for Private Equity» vil bli det første uavhengige forskningssenteret av sitt slag i Norden, og ett av svært få i Europa. Sammenliknet med USA, er aktiv eierkapital ganske nytt i Europa, og det er forsket lite på feltet.

- Aktiv eierkapital blir stadig mer utbredt som eierform. Dette reiser en rekke spørsmål som vi tror vår forskning kan bidra til å svare på, sier førsteamanuensis ved NHH Carsten Bienz, som skal lede senteret.

Den norske og nordiske PE-bransjen har vokst betydelig de siste ti år og er en viktig kapitalkilde for bedrifter. Eksempelvis forvaltet norske aktive eierfond 61 milliarder kroner i 2011, en økning fra 7,5 milliarder kroner i 2001.

- Aktiv eierkapital er en ung næring i Norge. Vitenskapelige analyser av vår rolle og funksjon vil være nyttig. Det er spesielt viktig å belyse verdiskapning og vår samfunnsøkonomiske betydning. Som gammel NHH student er det spesielt hyggelig å kunne bidra, sier Tellef Thorleifsson, partner i Northzone.

Finansiering på 8 millioner kroner

Argentum vil sammen med HitecVision, Energy Ventures, PWC, Norvestor Equity, Northzone og BA-HR bidra med 8 millioner til forskningssenteret over fem år. Bidragsyterne har stor tro på at forskningssenteret gjennom objektiv forskning vil bidra til utvikling av markedet, fagfeltet og generelt øke kunnskapen om private equity.

Senteret får navn etter Argentum som har hatt en viktig rolle i utviklingen av den norske PE-bransjen.

- For Argentum er det viktig at bransjen fortsatt utvikler seg videre. Et forskningssenter på NHH vil kunne bidra til dette ved å skape en økt forståelse for hvordan aktivaklassen fungerer og de ringvirkninger den har. Vi i Argentum er stolte over å kunne bidra til etableringen av dette senteret, uttaler administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn.

Mer informasjon:

- Førsteamanuensis Carsten Bienz, NHH, mobil 986 20 106, epost: carsten.bienz@nhh.no

- Konstituert informasjonssjef NHH, Kristin Risvand Mo, mobil: 915 99 661, epost: kristin.mo@nhh.no

- Direktør for forretningsutvikling og kapitalmarked Benedicte Schilbred Fasmer, Argentum, mobil 950 60 034, epost: bsf@argentum.no


Om «Argentum Centre for Private Equity»

Et senterstyre med representanter fra akademia, nærings- og samfunnslivet og PE-bransjen skal ha overordnet ansvar for finansering og retning for senteret. Senterstyret utnevner en vitenskapelig komité med representanter fra ledende institusjoner i Europa og USA.

Tilknyttede NHH-forskere er førsteamanuensis Carsten Bienz (senterleder), professor Karin S. Thorburn og assistant professor Tyler Hull, med medvirkning av professor Liam Brunt, professor Tore Leite, postdoktor Aksel Mjøs, professor Jarle Møen, assistant professor Tiago Pinheiro, assistant professor Francisco Santos og professor Guttorm Schjelderup.

Forskningen skal være uavhengig av bransjen, men samtidig også være relevant og ta tak i de spørsmål som samfunnet og industrien er opptatt av. Senteret har derfor fått et bredt sammensatt styre. Styreleder blir Widar Salbuvik, som har bred erfaring fra næringslivet som blant annet en av grunnleggerne av Pareto Securities og tidligere styreleder i blant annet Norwegian Properties og Argentum.

De øvrige medlemmene er; Ole Melberg, managing partner i Energy Ventures og tidligere konsernsjef i Smedvig ASA; Hans Olav Karde, konsernsjef i Sparebank1 Nord-Norge; Gerd Kristiansen, nestleder i Landsorganisasjonen i Norge; Trond E. Olsen, professor ved Norges Handelshøyskole; Benedicte Schilbred Fasmer, direktør for forretningsutvikling og kapitalmarked i Argentum; og Jon Haugervåg, partner i PwC.

Drift og infrastruktur til forskningssenteret er finansiert gjennom gaver fra Argentum sammen med HitecVision, Energy Ventures, PwC, Norvestor Equity, Northzone og advokatfirmaet BA-HR. Forskerne er ansatt ved NHH.

Om private equity (PE)

Private equity er en aktivaklasse som omfatter aktive eierfonds langsiktige investeringer i ikke-børsnoterte selskaper. Investorene deler risiko og potensiale med selskapets ledelse og øvrige investorer. Private equity kan deles inn i tre hovedtyper: Seed (investerer i såkorn-bedrifter), Venture (investerer i oppstarts- og relativt unge vekstselskaper) og buyout (investerer i modne selskaper).

Private equity fondene får investeringskapitalen fra Limited Partners (LPer). Dette kan for eksempel være pensjonsfond, private investorer, banker og forsikringsselskaper. Fondene har en investeringsstrategi som beskriver nærmere hvilken type selskaper de skal investere i. Fondene kan f.eks. investere i bedrifter i ulike bransjer og av forskjellig størrelse.

Hvert fond forvaltes av en fund manager (General Partner/GP). De er ansvarlig for å velge de beste investeringsobjektene for fondet. Eierfondene arbeider aktivt med selskapenes utvikling og drift, normalt over en periode på mellom tre og ti år.

Bidragsytere

Argentum www.argentum.no
HitecVision www.hitecvision.com
Energy Ventures www.energyventures.no
PwC www.pwc.no
Norvestor Equity www.norvestor.no
Northzone www.northzone.no
BA-HR www.bahr.no


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive