Ny kvinnelig forskerstilling på NHH

NHH har fått en kvinnelig forsker på plass i en gavestilling fra Sparebank 1 Vest. Forskningssjef for Senter for internasjonal økonomi og skipsfart, SIØS, Karen Helene Midelfart Knarvik (33) er tildelt stillingen som er øremerket kvinner.

Gavestillingen er et ledd i NHHs strategiplan for å rekruttere dyktige kvinner inn i vitenskapelige stillinger. Stillingen går over tre år, og gir Karen Helene Middelfart Knarvik muligheter for kvalifisering til professorat.

- Jeg setter stor pris på å få denne stillingen som gir meg en unik mulighet til å kvalifisere meg til professor. Det er flott at flere kvinner på Norges Handelshøyskole nå er i ferd med kvalifiserer seg til professoratstillinger. Vi trenger flere kvinnelige professorer i det akademiske miljø. De er viktige rollemodeller for kvinner som kommer etter, sier Karen Helene Midelfart Knarvik.

Også ledelsen ved NHH er veldig fornøyd med at gavestillingen er på plass.
- Denne kvalifiseringsstillingen for professor er et meget viktig element i satsingsprogrammet for økt rekruttering av kvinner til vår faglige stab. Vi er meget tilfredse med at Karen Helene nå går inn i denne stillingen. Jeg deler fullt ut bedømmelseskomiteens svært positive vurdering av hennes kvalifikasjoner og er på vegne av NHH takknemlig overfor Sparebank1 Vest for en generøs gave, sier rektor Per Ivar Gjærum på vegne av høyskolen.

Karen H. M. Knarvik har spesialkompetanse innen fagområdene internasjonal økonomi, økonomisk politikk, økonomisk integrasjon, næringslokalisering, næringsklynger og EU. Knarvik fullførte sin doktorgrad ved Norges Handelshøyskole i 1996 med avhandlingen "On the Location of Economic and Academic Activity". I perioden 1997 til 1999 var hun tilknyttet SNF som forsker. Fra 1. januar 2000 har hun vært forskningssjef for Senter for internasjonal økonomi og skipsfart (SIØS) og tilknyttet Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole som Post. doc.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Torny E. AArbakke


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive