Ny doktorgrad: Skipsfartskrisen og dens virkninger

Stig Tenold (30) disputerer fredag 19. oktober for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole med avhandlingen "The Shipping Crisis of the 1970s: Causes, Effects and Implications for Norwegian Shipping".

Avhandlingen tar for seg skipsfartskrisen på 1970-tallet og virkningene av denne krisen for norsk skipsfartsnæring.
Analysen viser at krisen var et resultat av kraftige og uventede endringer i etterspørselen etter sjøtransport, spesielt i tankmarkedet. Det store antallet skip som var i bestilling da markedet brøt sammen, forsterket problemene. Resultatet var en dramatisk nedgang i fraktratene og skipsverdiene, og en betydelig del av flåten ble lagt opp. Overkapasiteten preget skipsfartsmarkedet frem til midten av 1980-tallet, og rederier i en rekke land fikk økonomiske problemer.
Den norske andelen av skipsopplagene var høy i internasjonalt perspektiv. Norske redere eide en overproporsjonal andel av verdens store tank- og bulkskip, nettopp de skipene som ble hardest rammet av krisen. Videre hadde de vært spesielt aktive i kontrahering av ny tonnasje. Den norske flåten var dessuten i liten grad sikret beskjeftigelse gjennom langsiktige fraktkontrakter. Utviklingen i skipsfartsnæringen er eksemplifisert ved fire case-studier av norske redere - blant annet er strategiene til Hilmar Reksten og Sig. Bergesen d.y. vurdert.
Skipsfartsnæringens problemer førte til at myndighetene opprettet Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer AS. Avhandlingen viser at tiltaket virket positivt for verft, boreriggeiere og finansieringsinstitusjoner, snarere enn for rederiene. Krisen tvang dessuten frem endringer i den norske skipsfartspolitikken, spesielt adgangen til uteregistrering av skip.
Skipsfartskrisen førte til en sterk reduksjon av norsk rederivirksomhet - størrelsen på den norskregistrerte flåten falt med mer enn 80 prosent fra 1977 til 1987. Med bakgrunn i en spesialkonstruert database analyseres de strukturelle endringene i norsk skipsfartsnæring i årene fra 1970 til 1987. Analysen viser at krisen førte til økt konsentrasjon i næringen - både geografisk og på bedriftsnivå - samt at de ulike delene av landet ble rammet av problemene i forskjellig grad.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stig Tenold kommer fra Bergen, og er utdannet siviløkonom med Høyere avdelings eksamen fra Norges Handelshøyskole. Han er ansatt som førsteamanuensis i økonomisk historie ved NHH, og er også tilknyttet Senter for Internasjonal Økonomi og Skipsfart. Professor Victor D. Norman ved NHH har vært hovedveileder for avhandlingen. Bedømmelseskomitéen består av professor emeritus Peter N. Davies, University of Liverpool, professor Lewis R. Fischer, Memorial University of Newfoundland og professor Tore Jørgen Hanisch, Høgskolen i Agder.

Kandidaten er tilgjengelig på tlf. 55 95 95 73 i tiden rundt disputasen.

NHH 12. oktober 2001

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Torunn G. Saunes


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive