Ny doktorgrad: Regnskapsmessige avskrivninger

Terje Heskestad (29) disputerer fredag 22. mars til doktorgraden ved Norges Handelshøyskole med avhandlingen ”Regnskapsmessige avskrivninger - en generalisering av avskrivingsteorien til usikkerhet”.

Avhandlingens tema er regnskapsmessige avskrivninger. Det legges spesiell vekt på hvordan denne teorien kan generaliseres til usikkerhet i motsetning til den tradisjonelle forutsetningen om full sikkerhet.
En innvending mot det meste av avskrivningsteorien er at den stort sett er blitt utviklet på grunnlag av en urealistisk forutsetning om full sikkerhet. Bestemmelsen i den norske regnskapskloven om beste estimat har aktualisert behovet for å generalisere til usikkerhet. Dette har sammenheng med at virkningen av endring på regnskapsestimater enten kan resultatføres i den perioden estimatet endres eller fordeles over gjenværende levetid. Spørsmålet er hvordan denne bestemmelsen kan brukes for at historisk kost regnskap i størst mulig grad skal kun reflektere virkningen av ny informasjon. Hoveddelen av avhandlingen tar for seg nettopp problemstillingen om hvordan regnskapet kan gjøres mest mulig informativt ved periodiske endringer av avskrivningsplanen(e).

Det er vanlig i regnskapslitteraturen å beskrive avskrivningene som inngår i tradisjonelt historisk kost regnskap som en fordeling av investeringsavgiften - det såkalte fordelingssynet. I internasjonale standarder er det vanlig å kreve at regnskapsmessige avskrivninger skal være både systematiske og rasjonelle. Norsk regnskapslovgivning bruker i stedet formuleringen fornuftig avskrivningsplan. I avskrivningslitteraturen er det ulike oppfatninger om betydningen av fornuftig (rasjonell) avskrivningsplan. Spesielt gjelder dette spørsmålet om hvilke følger ny informasjon eventuelt får på avskrivningsplanen. Derfor diskuterer Heskestad i avhandlingens første del hva som egentlig menes med fornuftig avskrivningsplan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terje Heskestad kommer fra Flekkefjord. Han er utdannet siviløkonom ved Høgskolen i Agder (HiA), og har tatt Høyere avdelings studium ved NHH. Han arbeider nå som høgskolelektor ved Høgskolen i Agder og som revisor i Deloitte & Touche.

Kandidaten treffes på telefonnr. 41 43 61 10 i tiden like før og like etter disputasen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive