Ny professor i skipsfartsøkonomi ved NHH

Roar Os Ådland (Foto: Hallvard Lyssand)

Roar Ådland er ansatt som professor i skipsfartsøkonomi ved NHH. Stillingen er finansiert med en donasjon fra Bergens Rederiforening.

21.08.2012 - Red.


- Skipsfartsnæringen og den øvrige maritime klyngen i og rundt Bergen er svært viktige både for regionen og for sjøfartsnasjonen Norge. Klyngen har svært høy kompetanse og kunnskap, men for å takle fremtidige utfordringer trenger vi en kontinuerlig satsing på forskning og utdanning. NHH er landets ledende utdanningsinstitusjon innen økonomi og finans, og med gaveprofessoratet håper vi å bidra til å utvikle både næringen og fagområdet i samarbeid med et svært kompetent vitenskapelig miljø, sier daglig leder i Bergens Rederiforening, Øystein Meland.

- I tillegg håper vi på denne måten å styrke samarbeidet mellom akademia og næringen ved at det bygges et aktivt miljø omkring professoratet, tilføyer han.

- NHH har lange og gode tradisjoner når det gjelder forskning og undervisning knyttet til maritime næringer, og innsatsen vil bli styrket med dette gaveprofessoratet. Samtidig er målet å videreutvikle kontakten med næringen ytterligere. Med sin solide erfaring både fra næringen og forskning vil Roar Ådland få en viktig rolle i dette arbeidet, sier rektor ved NHH, Jan I. Haaland.

Roar Ådland (f. 1972) er utdannet sivilingeniør i marin teknikk ved NTNU, har Høyere avdelings studium fra NHH og tok doktorgrad i Ocean Systems Management ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i 2003.

Parallelt med en karriere som analytiker og porteføljeforvalter i skipsmeglerfirmaet Clarkson PLC i London, har han forsket og publisert innen skipsfartsøkonomi, undervist ved blant annet NHH og Copenhagen Business School (CBS) og vært tilknyttet Hong Kong Polytechnic University.

- Jeg ser frem til å bygge på NHHs lange og stolte tradisjon innen skipsfartsøkonomisk forskning og min egen fartstid fra shippingbransjen i et produktivt samarbeid med Bergens Rederiforening de neste årene. Det er krevende tider for bransjen og desto viktigere å fokusere på formidling av relevant kunnskap, anvendt forskning og riktige rammebetingelser for næringen, sier Ådland, som er tilknyttet Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH.

Professoratet er finansiert med fem mill. kroner over fem år fra Bergens Rederiforening. Donasjonen utløser dessuten gaveforsterkningsmidler på kr 1,25 mill. kroner fra staten.

Samarbeidet er en del av storsatsingen The Maritime Knowledge Hub i regi av blant andre Norges Rederiforbund.

Kontaktinformasjon:
Rektor Jan I. Haaland, tlf. 55 95 92 17/957 96 865
Daglig leder i Bergens Rederiforening, Øystein Meland, tlf. 55 21 52 75/901 42 033
Professor Roar Ådland, tlf. 55 95 94 67/458 01 861
Konstituert Informasjonssjef Kristin Risvand Mo, tlf. 55 95 96 61/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive