NHHs pris for sosial innsats 2002

Gjennom prosjektet Opptur bidrar to tidligere NHH-studenter til rehabiliteringen av tunge rusmisbrukere ved Tyrilistiftelsen. Mandag ble de hedret med høyskolens pris for sosial innsats.

Kurset i Forretningsstrategi og Etikk våren 2001 ble startpunktet for Tor Bror Fredrik Kjærnes og Sveinung Jørgensen. Inspirert av Corporate Social Responsibility startet de Opptur og sitt arbeid for Tyrilihaugen og Tyrili Klatresystemer a/s (TKS). Gjennom TKS, som er Tyrilistiftelsens langtidstilbud til de tyngste narkotikamisbrukerne, er elevene med på å finansiere sin egen rehabilitering ved å produsere og selge klatreutstyr.

Med to til dels motstridende hovedmål, forretningsdrift og rehabilitering, opplever Tyrilihaugen at arbeidsinnrettingen gir nye og alternative innfallsvinkler til rehabiliteringsprosessen. Ved å fokusere på mulighetene og ressursene hos hver enkelt, mer enn alle begrensningene som har fulgt dem i mange år, har de klart å skape en blanding av optimisme og ansvarsfølelse for egen rehabilitering.

Utfordrer næringslivet til å ta samfunnsansvar
Oppgaven til Opptur er å være med på å utvikle en bærekraftig strategi for TKS. Kjærnes og Jørgensen jobber for å engasjere støttespillere i næringslivet som kan være villige til å bidra til utviklingen av rehabiliteringstilbudet ved Tyrilihaugen.

TKS omsetter for mellom to og tre millioner kroner i året, men har foreløpig ikke fortjenestemarginer som muliggjør visjonen om at produksjonen skal være med på å finansiere rehabiliteringstilbudet. Selskapet har klart å holde sin solide markedsposisjon i Norge, til tross for økt internasjonal konkurranse de siste årene.

Opptur mottok NHHs studentpris for sosial innsats under immatrikuleringen mandag 19. august. Prisen er på kr 10 000,-

For nærmere informasjon, se Tyrili Klatresystemer a/s sin hjemmeside
eller kontakt Opptur.

Sveinung Jørgensen (t.v) og Tor Bror Fredrik Kjærnes var svært fornøyd over å motta NHHs pris for sosial innsats

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive