NHH-pris til Victor D. Norman

Under immatrikuleringen av årets nye studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) ble professor Victor D. Norman i dag tildelt NHHs pris for fremragende lærerinnsats. NHHs studentorkester Direksjonsmusikken fikk prisen for sosial innsats.

- Victor D. Norman får NHHs pris for fremragende lærerinnsats for hans mangeårige utmerkede innsats som foreleser, lærebokforfatter og som utvikler av nye undervisningskurs, sa rektor Jan I. Haaland under overrekkelsen i Aulaen på NHH.

- Årets prisvinner Victor D. Norman er en meget god pedagog og forsker som brenner etter å formidle forskningsfronten til studentene. Han er en meget verdig mottaker av NHHs pris for fremragende lærerinnsats, uttalte NHHs rektor.

Victor D. Norman har som lærebokforfatter evnet å belyse lærestoffet fra nye innfallsvinkler og skapt interesse for sitt fag langt utenfor Norges grenser. I 1978 skrev han Theory of International Trade sammen med professor Avinash Dixit ved University of Princeton. Denne læreboken er blitt en klassiker innen fagfeltet internasjonal handel. I 1983 gav Norman ut læreboken En liten åpen økonomi. Boken foreligger nå i en tredje utgave med ny tittel; Næringsstruktur og utenrikshandel i en liten åpen økonomi.

Prisvinneren har alltid fått glimrende studentevalueringer og er en særs godt likt foreleser. Norman tok tidlig i bruk alternative undervisningsformer som gruppeøvinger og ved å la studentene ta ansvar for forelesninger og pensum - langt forut for Kvalitetsreformens tid. Han har vært sterkt involvert i utvikling av nye kurs og fordypningsretninger. Alle kurs i internasjonal økonomi ved NHH, fra introduksjonskurs til doktorgradskurs, er påvirket av ham.

Sosial pris til Direksjonsmusikken
Under immatrikuleringen ble også studentenes sosial innsats prisbelønnet. I år gikk prisen til Direksjonsmusikken for sosial innsats i Norge og til fordel for fattig barn i Kenya. Siden 1968 har Direksjonsmusikken opptrådd under Ridderrennet, et internasjonalt skirenn for funksjonshemmede. Før hver 17. mai spiller orkesteret for de eldre ved Røde Kors sykehjem og lager barnetog sammen med barnehagen til Røde Kors.

Direksjonsmusikken samler årlig inn penger til glede for 52 barn ved Ruiru Rehabilitation Centre i Kenya. Til Direksjonsmusikkens 40-årsjubileum i 2003 fikk barnehjemmet splitter nye lekeapparater - alle malt i sorte og hvite striper som seg hør og bør når det kommer fra Direksjonsmusikken.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Asle Haukaas


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive