NHH har satt ny kvinnerekord

Andelen kvinnelige søkere til Norges Handelshøyskole øker. Nærmere 40 prosent av søkerne til den femårige siviløkonomutdanningen, er kvinner. - Svært gledelig, sier dekan Linda Orvedal.

Kvinneandelen blant søkerne er ny rekord i NHH sammenheng. Forrige toppnotering var i 2002, med 38,3 prosent kvinnelige søkere.

Bevisst arbeid bak
I årets søkertall, som ble offentliggjort fra Samordna opptak i dag, ser kvinneandelen ut til å bli 39,1 prosent. Dette er en vesentlig økning fra fjoråret, da den var på 32,4 prosent.

Dekan for bachelorutdanningen, Linda Orvedal, er fornøyd:

- Vi kan jo håpe at det arbeidet NHH har gjort i det siste nå har gitt resultater. Vi har vært bevisste i arbeidet med å møte kvinner, i utforming av brosjyrer, messer og ved skolebesøk. Det vi ser, er at NHH også øker kvinneandelen sammenliknet med andre studiesteder.

Mer enn 3800 søkere
Orvedal understreker at det er kvinneandelen i det endelige opptaket som er det vesentligste.

- Målsettingen er at den skal være mellom 40 og 60 prosent. Som sådan ser årets søkertall ut til at vi beveger oss i riktig retning, sier hun.

Mer enn 3800 personer har søkt på den treårige bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole. Sammen med en toårig master, utgjør dette siviløkonomutdanningen. Hele 1712 søkere har NHH som førstevalg. Det er en økning på 6 prosent sammenliknet med søkertallene for 2005.

- NHH er svært fornøyd med den generelle økningen. Antall søkere til utdanningsinstitusjonene i Norge har gått ned, men ved NHH øker det, sier Orvedal.

Med 400 studieplasser vil NHH også i år måtte avvise svært mange godt kvalifiserte søkere.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Redaksjonen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive