NHH har landets mest attraktive studium

For andre år på rad er siviløkonomstudiet ved NHH Norges mest søkte studium. Mens søkertallene på landsbasis står på stedet hvil, har NHH en vekst på hele 7,5 prosent. Det viser tall fra Samordna Opptak som ble lagt fram i dag.

23.04.2008 - Redaksjonen


Dette er svært gledelige tall, sier rektor Jan I. Haaland. At veksten i søkertall fortsetter i år etter rekordtallene fra 2007, viser at vi har et svært attraktivt og godt studietilbud.

2186 søkere har NHH som førstevalg, det er fem søkere pr. studieplass.
NHH har satset særlig på å øke antall kvinnelige studenter. Dette har resultert i at rekordhøye 858 kvinner har NHH som sitt førstevalg.

Rektor Haaland er godt fornøyd med at kvinneandelen fortsetter å øke. Dette er resultat av målrettet arbeid for å bedre kjønnsbalansen, sier han.

- Det mest markante tiltaket for å øke kvinneandelen har vært Jentedagen. Her ble 100 potensielle kvinnelige søkere fra hele landet invitert til NHH for å møte fagmiljøet og studentlivet, sier rekrutteringsansvarlig Eivind Drange.

Også i fjorårets opptak kunne NHH skilte med gode søkertall. Da var den generelle veksten på 17,5 prosent, mens antall kvinnelige søkere økte med 31,5 prosent. Dette gir en samlet økning i kvinnelige søkere på 44,5 prosent de siste to årene.

%-vis endring
07 - 08
2008 2007
Antall førsteprioritetssøkere + 7,5 % 2186 2033
Antall kvinner førsteprioritetssøkere + 10,1 % 858 779
Andel kvinner førsteprioritetssøkere 39,3 % 38,6 %
Antall søkere alle prioriteter + 6,8 % 4612 4318
Antall kvinner alle prioriteter + 9 % 1921 1762
Andel kvinner alle prioriteter 41,6 % 40,8 %
Totalt antall søkere i SO + 0,07 % 92506 92441


Les mer om Jentedagen

http://paraplyen.nhh.no/paraplyen/arkiv/2008/mars/jentene_kommer/
http://www.nhh.no/Default.aspx?ID=198


Mer informasjon:


Dekan for bachelorutdanningen Linda Orvedal tlf. 55 95 92 53
Rektor Jan I. Haaland tlf. 55 95 92 17 / 957 96 865
Prosjektleder Eivind Drange tlf 55 559 674/ 920 55 249


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive