NHH har fått sin første professor i etikk

Alexander W. Cappelen er utnevnt til professor i etikk og økonomi. Professorstillingen er tilknyttet det tverrfaglige Senter for etikk og økonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH).

- NHH har lange tradisjoner for forsking på etikk og økonomi, men det var først gjennom opprettelsen av Senter for etikk og økonomi i 2001 at vi fikk en helhetlig satsing på etikk i økonomiutdanningen, sier rektor Jan I. Haaland i en kommentar.

- Utnevnelsen av Alexander Cappelen i det første professoratet som er opprettet spesifikt med etikk og økonomi som fagfelt, bringer satsingen et viktig steg videre. Med sin faglige tyngde og brede innsikt vil Cappelen bidra til å sikre at etiske problemstillinger har en sentral plass i forskning og undervisning ved NHH, sier Haaland.

Alexander Cappelen er født i Oslo i 1969 og er utdannet ved NHH og Oxford University. Etter at han tok doktorgraden ved NHH i 2000 har Cappelen sammen med ulike medforfattere skrevet en lang rekke arbeider innenfor områdene internasjonal skattepolitikk, rettferdig fordeling, etikk og økonomi og eksperimentell økonomi.

Cappelen mottok i september Ingvar Wedervangs ærespris for yngre forskere. I den forbindelse uttalte juryen at "Cappelen er en bredt orientert og innovativ forsker som har utnyttet sin utdanningsbakgrunn innenfor både filosofi og økonomi til å gi originale bidrag til økonomisk teori".


Mer informasjon:

Rektor Jan I. Haaland, tlf 55 95 92 17, mobil 95796865
Alexander Cappelen, tlf. 55 95 95 77, mobil 93630179

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive