NHH først med merkevare-MBA

28. februar går startskuddet for Norges Handelshøyskoles nye satsing innen videreutdanning; Executive MBA i merkevareledelse.

Det nye studietilbudet kjennetegnes av helhet og dybde, basert på forskning innenfor et forholdsvis nytt fagfelt i Norden. Utdanningen gir 20 vekttall og leder frem til en MBA-grad. Studiet deles inn i fire moduler og går over to år, hvor det er også er mulig å kun ta enkeltmoduler:
 Merkevareledelse
 Markedsanalyse
 Markedskommunikasjon
 MBA-oppgave og studietur

I tillegg til NHHs egne lærekrefter trekkes faglige ressurser fra NHHs internasjonale nettverk inn i undervisningen.
Studiet retter seg mot alle som jobber med merkevarebygging og profilering, både
i reklamebransjen og blant produsenter av varer og tjenester. Programmet bygger videre på samarbeidet mellom Norges Handelshøyskole og Reklamebyråforeningen (RF).

Studiet har til sammen 32 plasser.
- Vi er nå i opptaksfasen og har registrert stor interesse for det nye studiet, sier fagkonsulent ved Seksjon for etter- og videreutdanning, Morten Hilt.
Søknadsfrist er 15. januar.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:
Forsker og programdirektør Leif Egil Hem, 55 95 96 85, leif.hem@snf.no
Fagkonsulent Morten Hilt, 55 95 96 11, morten.hilt@nhh.no
Nettsider: www.nhh.no/etterutdanning

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive