-NHH solid i Europa

-Financial Times sin nye rangering viser at NHH holder solid internasjonalt nivå, sier rektor Jan I. Haaland.

19.09.2011 - Redaksjonen


Resultatet er preget av at norsk reallønninger for høyt utdannet arbeidskraft er relativt lave i internasjonal målestokk og at få nordmenn vil jobbe ute. På den annen side er studentene stadig mer fornøyde med NHH.

- Det er gledelig å registrere at kandidatenes tilfredshet med NHH stiger for hvert år vi er med. At de har oppnådd sine mål ved å studere på NHH, er tilfredsstillende, sier Haaland. 83 prosent sier de har nådd sine mål i år mot 66 prosent for fem år siden.

Dette er basert på svar fra uteksaminerte i 2008.

NHH er målt både på sin ordinære siviløkonomutdanning og på CEMS MIM-graden som er en masterutdanning utvalgte studenter kan ta ved NHH og ved andre internasjonalt ledende handelshøyskoler.

Siviløkonomstudiet kommer på 43. plass i verden mot 40. plass i fjor av 65 studier kvalifisert til årets rangering. I følge avisen er det små marginer i divisjonen hvor NHH plasserer seg (fra 32. til 46. plass). CEMS MIM-studiet holder stand på 2. plass på denne globale rangeringen.

Lønn og mobilitet slår ut
-Norske reallønninger for høyt utdannede er lite konkurransedyktige i internasjonal målestokk når Financial Times sammenligner lønn med andre land. Likeledes er det relativt få nordmenn som jobber utenlands. Det er et kulturelt problem vi sliter med på linje med norsk næringsliv, forklarer Haaland.

Rektor gleder seg over at CEMS MIM-studiet fortsatt er i toppen av FT-listen.
- Vi er stolte av dette studiet som NHH er alene om i Norge. Dette er populært blant våre studenter og åpner for studier ved søsterinstitusjoner i hele verden.

Haaland gratulerer en av disse, Universitetet i St. Gallen i Sveits, med førsteplass i år. Hans kollega, rektor for St. Gallen, var nylig i Bergen for å hilse NHH under Festmøtet for Handelshøyskolens 75-årsjubileum 7. september.

Flere av NHHs nordiske søsterinstitusjoner går i år tilbake på rangeringen. Handelshøyskolen i København (CBS) mest fra 22. til 38. plass. Den finske handelshøyskolen Aalto i Helsinki går ned fra 30. til 33. plass, mens Handelshøyskolen i Stockholm går ned fra 14. til 17. plass.

Se hele rangeringen her http://www.ft.com/businesseducation/

Mer informasjon:
Rektor Jan I. Haaland, tlf. 55 95 92 17 / 957 96 865, rektor@nhh.no Prorektor Gunnar E. Christensen, tlf. 55 95 92 41/402 23 026, gunnar.christensen@nhh.no.

Informasjonssjef Asle Haukaas, 55959218/91080877, asle.haukaas@nhh.no

Fakta CEMS

CEMS - the global alliance in management education er en strategisk allianse mellom 26 ulike skoler fra hele verden og 75 bedriftspartnere. CEMS MIM (Master`s in International Management) er et internasjonalt masterprogram utviklet av universiteter og høyskoler i CEMS nettverket. NHH er den eneste norske institusjonen som inngår i dette nettverket.

Fakta Master`s in Management 2011
Financial Times rangering Master`s in Management 2011 er basert på en spørreundersøkelse blant kandidater som ble uteksaminert for tre år siden, i tillegg til lærestedenes egenrapporteringer. 16 kriterier ligger til grunn for den endelige rangeringen, hvorav kandidatenes lønn, samt karriereutvikling og internasjonal mobilitet i løpet av de tre siste årene vektlegges mest.

Internasjonalt innslag blant studenter og stab, samt kvinneandel teller også med, mens faktorer som studiekvalitet og forskning ikke inngår.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive