NHH-seminar om karriere, lønn og kvinner

Hvordan kan man oppnå en bedre kjønnsbalanse i toppstillinger? Den 10. og 11. november møtes akademikere og næringsliv på NHH for å presentere og diskutere ny kunnskap om kjønnsbalansen på arbeidsmarkedet i Skandinavia.

05.11.2014 - Red.


I løpet av det to dager lange seminaret vil deltakerne ta for seg en rekke problemstillinger knyttet til karriere, lønn og kjønn.

Den første dagen ser på temaet fra et bedriftsperspektiv. Dagen avsluttes med paneldebatt hvor akademikere og næringsliv fra Norge og Sverige vil diskutere og sammenligne situasjoner og praktiske løsninger.

Seminarets andre dag består av presentasjoner av akademiske artikler fra noen av Skandinavias fremste eksperter på kjønnsbalanse i arbeidslivet.

Temaer som vil diskuteres under seminaret:

Hvordan kan man oppnå en bedre kjønnsbalanse i toppstillinger?

Hvor stort er lønnsgapet mellom kjønnene i arbeidsmarkedet samlet sett, og i toppstillinger spesifikt?

Hvordan kan man forklare lønnsgapet mellom nyutdannede kvinner og menn?

Har kvinner og menn ulik nytte av gründervirksomhet?

Hvilken effekt har norsk kjønnskvotering til styrer hatt på selskapets verdi, toppledelsen og arbeidsmarkedet samlet sett?

Fakta om seminaret

Dag: Mandag 10. november 12.00-16.00 og tirsdag 11. november 8.30 - 16.00

Sted: Jebsen-senteret på NHH.

Pressepåmelding: Til presse@nhh.no innen fredag 7. november.

Fullstendig program for konferansen: http://www.nhh.no/genderworkshop. Følg også konferansen på Twitter: #nhhgender

Mer informasjon

Kommunikasjonsrådgiver Torill Sommerfelt Ervik. E: torill.ervik@nhh.no. T: 55 95 96 93.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive