NHH satser med nytt institutt for finans

NHH, Høyblokken i vintersol (Arkivfoto: Hallvard Lyssand)

Fra 1. januar 2013 har NHH fått et nytt institutt for finans. Satsingen skal styrke NHHs synlighet i et tøft og konkurransepreget internasjonalt marked.

02.01.2013 - Red.


- De fleste handelshøyskoler har et eget institutt for finans. Målet er at et spisset institutt for finans skal bidra til å gjøre oss mer synlige internasjonalt, sier rektor Jan I. Haaland ved NHH.

NHH utdanner ca. 220 masterstudenter med spesialisering i finans hvert år, og er klart størst i Norge. NHH har også en sterk posisjon i etter- og videreutdanningsmarkedet for finans.

- Det er en utfordring å få dyktige folk til å forske og undervise i finansfagene. Det private markedet tar svært mange av de beste kandidatene. For å kunne bygge et best mulig fagmiljø innen finans satser vi på internasjonal rekruttering, sier førsteamanuensis Jøril Mæland. Hun skal lede instituttet sammen med professor Karin Thorburn.

- Det internasjonale markedet er svært konkurransepreget og NHH må være synlige og attraktive for å nå gjennom til de potensielle kandidatene. Ved å samle kreftene i et spisset institutt ønsker vi å oppnå dette, sier professor og nestleder Karin Thorburn, som selv kom til NHH fra Tuck School of Business i 2009.

Institutt for finans får 14 ansatte forskere, inkludert profiler som Thore Johnsen og Karin Thorburn. Blant de 12 personene i bistillinger er Nobelprisvinner Finn E. Kydland. Forskerne har tidligere vært ansatt ved Institutt for foretaksøkonomi, som nå blir delt i to. Institutt for foretaksøkonomi fortsetter med samme navn som før.

Felles for alle ved det nye instituttet er at de har faglige profiler innen finans.

- Finans er et stort og svært viktig fag ved NHH og det er avgjørende at vi har konstant høy kvalitet på både forsking og undervisning. Forventningen er at instituttet skal gi grunnlag for ytterligere utvikling innen både forskning, undervisning og formidling og bidra til at høyskolen når sine ambisiøse langsiktige mål, sier NHH-rektor Jan I. Haaland.

Opprettelsen av instituttet ble formelt vedtatt av NHHs styre 10. desember og instituttet ble satt i drift fra 1. januar 2013.

Mer informasjon:
Instituttledelse: Jøril Mæland (leder), tlf. 55 95 93 13, mobil 401 00 046
Karin Thorburn (nestleder), mobil 922 25 255
Rektor Jan I. Haaland, tlf. 55 95 92 17/957 96 865
Kommunikasjonssjef (konstituert) Kristin Risvand Mo, tlf.55 95 96 61/915 99 661

Fakta: Institutt for finans

Utdanning:
Institutt for finans vil hovedsakelig bidra med undervisning i NHHs masterprofil i finansiell økonomi med ca. 550 studenter. Instituttet har ansvar for phd-programmet i finans med 10-15 studenter og etter- og videreutdanningsprogrammene AFA (Autorisert Finansanalytiker), Corporate Finance og Verdsettelse og kapitalforvaltning.

Næringslivsprofil:
Instituttet har et bredt næringslivssamarbeid gjennom Argentum Centre for Private Equity, Finans|Bergen og samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening om etter- og videreutdanning.

Forskning:
• Kapitalstruktur (sammensetning av egenkapital og gjeld for et selskap), dividendepolitikk og investeringsstrategier.

• Finansielle institusjoner (banker, forsikringsselskaper, porteføljeforvaltning) og finansiell stabilitet.

• Verdsetting av finansielle kontrakter (opsjoner, gjeldskontrakter, forsikringskontrakter, risikopremier og rentedannelse).

• Corporate finance transaksjoner (oppkjøp og fusjoner, børsintroduksjoner, emisjoner, oppkjøpsfond).

• Organisering av børshandel.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive