NHH holder stand

Norges Handelshøyskole (NHH) er på 40. plass i Financial Times nye rangering av verdens beste siviløkonomutdanninger.

20.09.2010 - Redaksjonen


-Rangeringen viser at NHH holder stand i verdenstoppen tross stadig tøffere internasjonal konkurranse, sier rektor Jan I. Haaland ved NHH.

Haaland viser til NHH-kandidatenes gode posisjon i det norske arbeidsmarkedet som et viktig positivt trekk for NHH, mens den lave andelen av nordmenn som søker jobb utenlands, trekker ned i denne rangeringen.

Flere er med
I dag offentliggjør Financial Times sin nyeste rangering av Master of Science i økonomi som tilsvarer utdanning til siviløkonom. NHH kommer på 40. plass av 65 institusjoner som kom med på årets liste, mot 35. plass av 50 institusjoner i fjor. Relativt sett holder NHH det internasjonale nivået i forhold til tidligere.

-Noen av våre fremste partnerskoler i Europa er blant de som er nye på rangeringen i år. Det er ikke overraskende at flere av NHHs CEMS-partnere gjør det sterkt, sier Jan I. Haaland. Han legger til at den felles CEMS-graden, Master in International Management, som også tilbys av NHH, ligger på en meget god andreplass i rangeringen, og at fem av de ti beste skolene er partnere i det globale CEMS-nettverket av handelshøyskoler.

Få kandidater satser internasjonalt
-Det er utfordrende at veldig få nordmenn ønsker å satse på en internasjonal karriere. Det er et kulturelt problem som også norske selskaper med stor virksomhet utenlands sliter med, sier rektor Jan I. Haaland.

Se hele rangeringen her http://www.ft.com/businesseducation/

Mer informasjon:
Rektor Jan I. Haaland tlf. 55 95 92 17 / 957 96 865
Prorektor Gunnar E. Christensen tlf. 55 95 92 41/402 23 026
Informasjonssjef Asle Haukaas. 55959218/91080877

Fakta CEMS
The Global Alliance in Management Schools (CEMS) er en strategisk allianse mellom 27 ulike skoler fra hele verden. CEMS MIM (Master in International Management) er et internasjonalt masterprogram utviklet av universiteter og høyskoler i CEMS nettverket. NHH er den eneste norske institusjonen som inngår i dette nettverket.

Fakta Masters in Management 2010
Financial Times rangering Masters in Management 2010 er basert på en spørreundersøkelse blant kandidater som ble uteksaminert for tre år siden, i tillegg til lærestedenes egenrapportering. 16 kriterier ligger til grunn for den endelige rangeringen, hvorav kandidatenes lønn, samt karriereutvikling og internasjonal mobilitet i løpet av de tre siste årene vektlegges mest. Internasjonalt innslag blant studenter og stab, samt kvinneandel teller også med, mens faktorer som studiekvalitet og forskning ikke inngår.

Masters in Management 2010 vil, sammen fire andre Financial Times-rangeringer, inngå i en samlet rangering European Business School rankings 2010 som offentliggjøres i desember. For en oversikt, se http://www.ft.com/businesseducation/mba


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive