NHH får Senter for tjenesteinnovasjon

NHH får inntil 80 millioner fra Norges forskningsråd til å opprette et Senter for tjenesteinnovasjon (CSI). Det er klart etter at hovedstyret i dag avgjorde at sju nye kunnskapsmiljø får status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

16.12.2010 - Kristin Risvand Mo


‒ Dette er en stor dag for NHH, sier rektor Jan I. Haaland. Det er en bekreftelse på at vi har etablert et svært kompetent fagmiljø og et solid samarbeid med tunge innovative bedriftspartnere.

‒ For å sikre fremtidig vekst og verdiskaping i tjenesteytende næringer er vi kritisk avhengig av innovasjon. Tildelingen betyr at vi kan styrke forskningen innen tjenesteinnovasjon betydelig.

Rammen for programmet er i henhold til NHHs søknad på 163 millioner over åtte år, hvor næringspartnere står for 44 millioner av finansieringen.

‒ Tjenesteinnovasjon er en viktig brikke i NHHs storsatsing NHH 2021. Gjennom NHH 2021-programmet tar vi mål av oss til å bli en av de beste handelshøyskolene i Europa. Da er det viktig å være i front når det gjelder å utvikle ny kunnskap og innsikt på et så sentralt område som tjenesteinnovasjon, sier Jan I. Haaland.

‒ Tildelingen viser hvor viktig tjenesteinnovasjon er for fremtidens konkurransekraft. Det innebærer en storsatsing på å styrke forskning og samhandling med næringsliv innen tjenesteinnovasjon, sier programleder Per Egil Pedersen.

‒ Målet er å øke kvaliteten, effektiviteten og den kommersielle suksessraten til norske tjenestebedrifters innovasjonsaktiviteter. Satsingen vil være av stor betydning for tjenestesektoren totalt sett, sier Per Egil Pedersen.

FAKTA:
NHHs forskningsprogram innen tjenesteinnovasjon (CSI) er en koordinert satsing for å styrke fokus på innovasjon som forskningsområde generelt og innovasjon i tjenestenæringer og tjenesteytelser mer spesielt. Programmet ledes av professor Per Egil Pedersen ved Institutt for strategi og ledelse og involverer forskere fra alle NHHs institutter. Programmet er en del av storsatsingen NHH 2021.
Bedriftspartnere: Telenor, DnBNOR, Posten, Storebrand, Tryg, EDB, PwC, inFuture, BEKK, Induct, Argentum

Andre næringspartnere: NHO Grafisk, Abelia, HSH, NARF, Norsk Designråd

Forskningspartnere (Norge): NHH, SNF, Arkitektur og designhøgskolen (AHO), Sintef

Sentrale satsingsområder:
• Innovasjoner i kunde- og merkeopplevelsen av tjenester
• Samskapte- og åpne innovasjonsprosesser
• Forretningsmodellinnovasjoner
• Innovasjoner i infrastruktur og regulatoriske innovasjoner

Forskningsproduksjon: 18 doktorgrader, mer enn 100 masterutredninger og over 100 vitenskapelige publikasjoner i tjenesteinnovasjonsfeltet

NHHs satsing i tjenesteinnovasjon

NHH 2021

Mer om Senter for forskningsdrevet innovasjon


Mer informasjon:
Rektor Jan I. Haaland, mobil: 957 96 865 e-post: jan.haaland@nhh.no
Programleder Per Egil Pedersen, mobil: 906 55 321, e-post: per.pedersen@nhh.no
Informasjonssjef Asle Haukaas, mobil: 920 80 877, e-post: asle.haukaas@nhh.no


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive