NHH får gaveprofessorat fra DnB NOR

Karin Thorburn Foto: Helge Skodvin

DnB NOR viderefører et gaveprofessorat i finansiell økonomi ved NHH i fem nye år. Professoratet blir besatt av Karin S. Thorburn ved Institutt for foretaksøkonomi.

09.09.2010 - Redaksjonen


Videreføringen av gaveprofessoratet ble offentliggjort under NHH Forum 2010, som ble arrangert ved NHH torsdag 9. september i samarbeid mellom NHH og DnB NOR.

- DnB NOR har bidratt med et gaveprofessorat innen finansiell økonomi de siste fem årene. Vi har gode erfaringer med denne investeringen, og ønsker å videreføre dette for nye fem år. Professor Karin S. Thorburn er etter bankens mening en meget kompetent kandidat til gaveprofessoratet, sier konsernsjef Rune Bjerke.

- Formålet er å bidra økonomisk slik at både forskning og undervisning innen disse fagområdene kan styrkes og at samarbeidet mellom banken og NHH videreutvikles. Vi legger også vekt på at NHH er en av de viktigste institusjoner for rekruttering av bankens fremtidige nøkkelmedarbeidere. Deres kompetanse og kvalifikasjoner er igjen avhengig av et sterkt akademisk miljø, fortsetter han.

- Vi ønsker med dette også å bekrefte vår sterke tilstedeværelse i Bergen og regionen.

- NHH setter stor pris på at DnB NOR fornyer gaveprofessoratet i finansiell økonomi, sier rektor Jan I. Haaland. DnB NOR har stor kompetanse innen finans og NHH har et fremragende forskningsmiljø på området. Jeg er overbevist om at dette samarbeidet vil styrke finansmiljøet og derved være til gjensidig nytte for begge parter, avslutter Haaland.

Karin S. Thorburn ble ansatt som professor i finans ved NHH høsten 2009 og går nå over i gaveprofessoratet fra DnB NOR. Hun har doktorgrad fra Stockholm School of Economics, og kom til NHH fra en stilling ved Tuck School of Business i Dartmouth, USA.

Thorburn forsker blant annet på konkurser, overtagelser, strategier for budgiving, selskapsstyring og miljøøkonomi.
- Det er flott at DnB NOR støtter det akademiske miljøet og forskningen. Og for oss forskere er det selvsagt også viktig med kontakt med næringslivet, sier professor Thorburn.

Kontaktpersoner NHH:
Rektor Jan I. Haaland, mobil 95796865
Informasjonssjef Asle Haukaas, mobil 92080877

Kontaktperson DnB NOR:
Finansdirektør Bjørn Erik Næss, mob. 41505201

Foto: Helge Skodvin


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive