NHH attraktivt studievalg tross finanskrise

For tredje år på rad er NHHs bachelorprogram det mest søkte studium i landet. Finanskrisen ser derfor ikke ut til å ha dempet interessen for økonomistudier. Det viser tall fra Samordna Opptak som ble lagt frem i dag.

20.04.2009 - Karen Valsø


- Dette er gode søkertall for NHH. Samlet sett for alle NHHs studieprogrammer (bachelor- og masterprogram) ligger vi an til en økning på ca 10 prosent. Det viser at vi har et svært attraktivt og godt studietilbud, sier rektor Jan I. Haaland.

2156 søkere har NHH som førstevalg. Det er det tredje høyeste søkertallet NHH har hatt gjennom historien. NHH holder seg dermed i teten som det mest attraktive studiet her i landet, og har godt over halvparten av alle søkerne til landets 10 ulike siviløkonomutdanninger.

Førsteprioritetssøkere består av 802 jenter og 1354 menn. Dette er det nest høyeste antall kvinnelige søkere noen sinne.

Andelen kvinnelige søkere har gått noe ned i år. Likevel har NHHs satsning på å øke andelen kvinnelige studenter gitt gode resultater de senere år.

- Vi er godt fornøyd med antall kvinnelige søkere, da vi historisk sett vet at disse, i større grad enn menn velger bort økonomistudier i økonomiske nedgangstider, sier seniorkonsulent Eivind Drange.

For de internasjonale masterstudiene har NHH hatt en markant økning i antall søkere. Nær 500 internasjonale studenter har søkt seg til NHH. Det er en økning på hele 85 prosent.

Dette stadfester NHHs posisjon som den mest internasjonale utdanningsinstitusjonen i Norge.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive