Næringslivets idéskaping under lupen

Nyåret starter med innovasjon og entrepenørskap på Norges Handelshøyskole (NHH). 5. og 6. januar samles nærmere 250 forskere til Nordens ledende fagkonferanse om bedriftsøkonomiske emner.

Konkurranse fra lavkostland parallelt med økte kunnskapsinvesteringer i OECD-landene, skjerper kravene til norske virksomheter. For å lykkes, er evnen til kontinuerlig omstilling og nyskaping avgjørende. Gründere, som ser nye muligheter og organiserer ny virksomhet, er også viktige fornyere av næringslivet.

Hovedtema for årets FIBE-konferanse er entrepenørskap og innovasjon. Noen av høydepunktene fra konferanseprogrammet er:

  • Fra ide til virkelighet. Møt kvinnen som brøt monopolet Nestlé hadde hatt i dagligvarehandelen de siste 20 årene. Igangsetter og gründer AnnBeth Bergh.
  • The nature of promising startups. Hva kjennetegner en lovende gründerbedrift? Professor Amar V. Bhidé ved Columbia University
  • Kreativitet og innovasjon. Er personlig kreativitet en forutseting for innovasjon? Professor Mark A. Runco ved California State University er en av de fremste forskerne innenfor kreativitet og ledelse internasjonalt.

De øvrige konferansebidragene favner om hele det bedriftsøkonomiske fagområdet der strategi og ledelse, økonomisk styring, finans og regnskap, markedsføring og organisasjon står sentralt. På konferansen presenteres studier fra næringer som energi, finans, helse, telekommunikasjon, fiskeri og landbruk.

I forbindelse med konferansen blir det utdeling av Fibeprisen 2006. Prisen på 20 000 kroner går til ut til beste forskningsbidrag fra forskere under 35 år. Prisen gis av Cappelen Akademisk Forlag.

Se konferanseprogrammet

Mer informasjon:

Leder av programkomiteen: Professor Anna Mette Fuglseth, tlf. 55 95 92 45/ 926 21 123

Pressekontakt: Kristin Risvand Mo, tlf. 55 95 96 61/ 915 99 661

Om FIBE:
Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) blir arrangert for 23. gang ved NHH. Konferansen er en del av Norges forskningsråds satsing på det bedriftsøkonomiske fagområdet. FIBE er Nordens ledende fagkonferanse innen bedriftsøkonomiske emner og dekker fagområdene økonomi, marketing, organisasjon, administrasjon, strategi og ledelse.

FIBE-konferansen er det viktigste møtestedet for lærere og forskere i økonomisk-administrative fag og ikke minst ivaretar konferansen NHHs spesielle ansvar for å skape et faglig knutepunkt. Konferansen skal gi spesielt yngre forskere mulighet for å presentere og få drøftet forskningsarbeider i en bredere forsamling.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Kristin Risvand Mo


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive