Når den økonomiske politikken mislykkes

Avinash K Dixit er professor ved Princeton.

Hvorfor har vi politikk som alle taper på? Princeton- professor Avinash K. Dixit mener forklaringen ligger i det politiske systemet. Onsdag 9. januar kommer den anerkjente professoren til NHH for å gi Sandmo Lecture 2008.

20.12.2007 - Kristin Risvand Mo


Sandmo Lecture on Public Policy er en hyllest til økonomiprofessor Agnar Sandmo, som nylig gikk av med pensjon. Sandmo er en av Norges mest fremtredende økonomer og har gjennom sin forskning påvirket utviklingen av norsk velferdsstat og økonomisk politikk.

Tittelen på forelesningen til Dixit er Political Explanations of Inefficient Economic Policies.
- Vi observerer av og til at den økonomiske politikken er fundamentalt feilslått, slik at alle faktisk kommer ut som tapere, sier Bertil Tungodden, styrer ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

- Hvorfor klarer vi ikke som samfunn å unngå denne typen politikkfeller? I følge Dixit ligger svaret i det politiske systemet, sier Tungodden.

Avinash K. Dixit er professor ved Princeton University og har skrevet flere klassiske læreverk innen økonomifaget.

Forskningen til Dixit dekker en rekke felt, som offentlig økonomi og skatteteori, teori om internasjonal handel, industriell organisasjon og markedsstruktur. Dixit har også hatt forskningssamarbeid med med Agnar Sandmo og Victor Norman ved NHH.

- Han er en de fremste økonomene i verden og en potensiell nobelprisvinner, sier Bertil Tungodden.

Tid: Klokken 13.15
Dag: Onsdag 9. januar
Sted: Aud C, hovedbygget, NHH


Mer informasjon:
Instituttstyrer Bertil Tungodden tlf. 55 95 92 77 / 41691 223
Mediekontakt Kristin Risvand Mo tlf. 55 95 959661 /915 99661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive