Medietoppmøte på NHH

Onsdag 18. januar samles toppene i norsk mediebransje til konferanse om eierskapsregulering i bransjen.

11.01.2012 - Kristin Risvand Mo


Konferansen har tittelen Eierskapsregulering i mediemarkedene og blir arrangert i samarbeid mellom NHH, SNF og UiB.

Bakgrunnen er arbeidet til det offentlig oppnevnte Medieeierskapsutvalget, som leverer sin innstilling til våren.

Professor Hans Jarle Kind ved Institutt for samfunnsøkonomi har sammen med professor- og insituttkollega Lars Sørgard forfattet en av delutredningene til Medieeierskapsutvalget, en samfunnsøkonomisk analyse av regulering i mediemarkedet.

Det blir første gang denne rapporten presenteres offentlig. Det samme gjelder UiO-professor Eli Skogerbøs rapport om medievitenskapelige perspektiver på regulering.

- A-pressens oppkjøp av Edda Media gjør konferansen høyaktuell, sier Hans Jarle Kind.

Han understreker imidlertid at konferansen ikke vil fokusere på denne spesielle saken, men på hvorvidt det er behov for en generell endring av medieeierskapsloven.

Konsernsjef i A-pressen, samt sjefredaktørene i Dagbladet, Bergens Tidende og Klassekampen stiller på konferansen. Det samme gjør avdelingsdirektør Jostein Skaar i Konkurransetilsynet og Tom Thoresen, direktør i Medietilsynet.

Les mer om Medieeierskapsutredningen på Kulturdepartementets nettsider

Eierskapsregulering i mediemarkedene
Dato:
Onsdag 18. januar
Tid: 10.00-14.45
Sted: Karl Borchs auditorium, NHH

Påmelding for presse innen mandag 16. januar til presse@nhh.no

Tvitring fra konferansen på #mediemarked

Mer informasjon:
Mediekontakt Kristin RIsvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf 55 95 96 61/915 99 661
Professor Hans Jarle Kind, e-post: hans.kind@nhh.no, tlf 55 95 95 90 /957 39 837

Program:

10.00 - 10.10 Åpning ved advokat Mona Søyland, leder av Medieeierskapsutvalget

10.10 - 10.30 Professor Helge Østbye, UiB. Historiske perspektiver

10.30 - 10.40 Kommentarer og spørsmål fra salen

Faglige innspill til utvalget:

10.40 - 11.00 Professor Eli Skogerbø, UiO. Ytringsfrihet, mangfold og eierskap: medievitenskapelige perspektiver på regulering.

11.00 - 11.20 Professor Hans Jarle Kind, NHH. Samfunnsøkonomisk analyse - regulering av mediemarkedene.

11.20 - 11.30 Kommentarer og spørsmål fra salen

11.30 - 12.15 Lunsj

Eierskapsregulering: mediemangfold og mediekvalitet

12.15 - 12.35 Sjefredaktør Trine Eilertsen, Bergens Tidende

12.35 - 12.55 Sjefredaktør John Arne Markussen, Dagbladet

12.55 - 13.10 Kommentarer og spørsmål fra salen

13.10 - 13.30 Kaffe og kaker

Medieeierskapsregulering: demokratiets venn eller fiende?

13.30 - 14.45 Paneldebatt ledet av NHH-professor og tidligere konkurransedirektør, Einar Hope.

Panel:
Jens Barland, medieforsker og tidligere sjefredaktør Stavanger Aftenblad

Bjørgulv Braanen, sjefredaktør Klassekampen

Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef A-pressen

Jostein Skaar, avdelingsdirektør Konkurransetilsynet

Tom Thoresen, direktør Medietilsynet


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive