Medietopper til konferanse om allmennkringkasternes rolle

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, TV2-sjef Alf Hildrum og konsernsjef Didrik Munch i Schibsted er blant deltagerne på NHHs mediekonferanse onsdag 12. november.

05.11.2014 - Øyvind Torvund


Temaet for konferansen i år er allmennkringkasternes rolle i det nye medielandskapet. Bakteppet er NRK-plakaten som har vært ute på høring, og diskusjonen om NRKs grenseflate mot konkurrerende TV-kanaler og dagspresse.

Under konferansen vil det bli lagt frem nye analyserapporter for henholdsvis TV 2 og NRK. Disse vil belyse hvilke utfordringer de to allmennkringkasterne nå står overfor.

På konferansen vil det også bli innlegg fra Alf Hildrum, Thor Gjermund Eriksen, konkurransedirektør Christine Meyer, NHH-professor Øystein Foros og Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås. Konferansen blir avsluttet med en debatt ledet av mediekommentator Andreas Wiese.

Hele programmet kan du finne nederst i saken.

Fakta om konferansen:

Dag: Onsdag 12. november

Tid: 09.30 - 15.15

Sted: Finn Kydlands Auditorium på NHH

Pressepåmelding: Til presse@nhh.no innen mandag 10. november.

Mer informasjon:

Kommunikasjonsrådgiver Øyvind Torvund, E: oyvind.torvund@nhh.no, T: 55 95 96 91, M: 90 77 60 77

Fullstendig program for NHHs mediekonferanse

09.30 - 10.00: Registrering og kaffe

10.00 - 10.05: Åpning v/Hans Jarle Kind, professor NHH

10.05 - 10.20: Offentlig kringkaster - en historisk kuriositet? Andreas Wiese, mediekommentator og journalist i Dagbladet

Nye analyserapporter fra TV 2 og NRK

10.20 - 10.40: Trond Bjørnenak, professor NHH

10.40 - 11.00: Asbjørn Englund, partner Oslo Economics

11.00 - 11.10: Spørsmål fra salen

11.10 - 11.20: Kaffe

NRK-plakaten. Rammer for NRKs virksomhet I

11.20 - 11.40: Alf Hildrum, sjefredaktør TV 2

11.40 - 12.00: Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef NRK

12.00 - 12.55: Lunsj

NRK-plakaten. Rammer for NRKs virksomhet II

12.55 - 13.15: Øystein Foros, professor NHH.

13.15 - 13.35: Christine Meyer, direktør Konkurransetilsynet.

NRK sett utenfra

13.35 - 13.55: Knut Olav Åmås, direktør Fritt Ord

13.55 - 14.15: Kaffe og kaker

Hvordan sikre at allmennkringkastere fremmer, og ikke hemmer, mediemangfoldet?

14.15 - 15.15: Paneldebatt ledet av Andreas Wiese, mediekommentator og journalist i Dagbladet.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, sjefredaktør Alf Hildrum i TV 2, NHH-professor Øystein Foros, konkurransedirektør Christine Meyer og konsernsjef Didrik Munch i Schibsted ASA.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive