Ledelse av kunnskapsarbeid

Blir høyt utdannet arbeidskraft utnyttet effektivt i norske virksomheter? En ny doktoravhandling fra NHH viser hvordan man kan lede og motivere kunnskapsarbeidere.

12.12.2011 - Redaksjonen


Alexander Madsen Sandvik disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole fredag 16. desember 2011 med avhandlingen Ledelse av kunnskapsarbeid. I avhandlingen utforsker han begrepet kunnskapsarbeid og hvordan man effektivt kan lede og motivere kunnskapsarbeidere. Formålet med avhandlingen har vært å karakterisere kunnskapsarbeid ut fra egenskaper ved arbeidet og ved hjelp av disse egenskapene skille kunnskapsarbeid fra mer tradisjonelt arbeid.

Siden slutten av 1970 tallet har det pågått en debatt om ledelse av kunnskapsarbeid. Skiller ledelse av kunnskapsarbeidere seg fra tradisjonell ledelse, og hvilken betydning har ledere og ledelse for produktivitet? Med bakgrunn den i sterkt økende andelen høyt utdannet arbeidskraft søker Madsen Sandvik å avdekke hvordan denne kunnskapen kan brukes best mulig for å sikre innovasjon og produktivitet.

I avhandlingen undersøker Madsen Sandvik også hvorvidt ledelse legger til rette for kunnskapsarbeid og om medarbeidere leder seg selv (selvledelse). Madsen Sandvik studert effekten av transformasjonsledelse, det vil si ledelse gjennom å formidle visjoner og fremtidsmål til de ansatte. Resultatene fra en spørreundersøkelse viser at transformasjonsledelse, er effektivt ved ledelse kunnskapsarbeidere og at transformasjonsledelse virker gjennom selvledelse og grad av kunnskapsarbeid. Resultatene fra det kvalitativt studie viser at det er mulig å ha samstemmighet mellom organisatoriske mål og individets interesse og samtidig ha høy grad av indre motivasjon.

Alexander Madsen Sandvik (født 1978) er utdannet dataingeniør ved Høyskolen i Bergen og er master i Økonomi og administrasjon (siviløkonom) fra NHH (2006). Han har siden høsten 2006 vært ansatt som stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse (NHH).

Veiledere:
Professor, William Brochs-Haukedal, Norges Handelshøyskole, hovedveileder
Professor, Øyvind Martinsen, Handelshøyskolen BI

Tid og sted:
Karl Borchs auditorium, NHH, fredag 16. desember 2011.
Prøveforelesningen starter klokken 11.15 og disputasen klokken 13.15.

Tema for prøveforelesning:

The issue of motivation in leadership research

Mer informasjon:

Alexander Madsen Sandvik, Alexander.Sandvik@nhh.no, mob: 916 16 289

Mediekontakt: Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 959661/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive