Kristian R. Miltersen til professorat i finansiell økonomi.

Kollegiet ved Norges Handelshøyskole har besluttet å kalle Kristian R. Miltersen til professorat i finansiell økonomi.

På samme dag som utdanningsminister Kristin Clemet tok til ordet for mer privat finansiering av forskning, vedtok kollegiet ved NHH å tildele Storebrands gaveprofessorat i finansiell økonomi (Forsikringsrelatert forvaltning) til Kristian R. Miltertsen.

- Kompetansebygging er en langsiktig prosess som må drives uavhengig av svingende konjunkturer. Et konstruktivt samarbeid mellom aktører i næringen og vårt høyskolemiljø er en styrke, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Storebrand.
Han viser til at Storebrand har et løpende samarbeid med høyskolemiljøene i Norge
- Med gaveprofessoratet i finansiell økonomi ønsker Storebrand å bidra til å styrke NHHs egen fagkompetanse på dette område. Tilgang på god kompetanse er en forutsetning for å videreutvikle finansnæringen som en vekstnæring i Norge, sier Kreutzer.

- Vi synes det er fint at en viktig bedrift som Storebrand bidrar til å opprettholde og videreutvikle et sterkt fagmiljø innen finansiell økonomi, sier rektor Per Ivar Gjærum.
Finansiell økonomi er et satsingsområde for NHH. Blant annet vil forvaltning og risikostyring vil være viktige fagområder for Norge i tiden som kommer, med tanke på vår store oljeformue. Høyskolen var med til siste runde da senter for fremragende forskning ble tildelt tidligere i år, men nådde da ikke helt til tops. Professoratet blir dermed en anledning til å forsette et allerede påbegynt arbeid som har fått fremragende vurderinger.

Kristian Risgaard Miltersen (38) er en ledende forsker innen disse feltene i Europa. Han har stor kontaktflate med internasjonale finansielle miljøer, og har også deltatt i forskningssamarbeid med NHH. Miltertsen har doktorgraden i økonomi fra universitetet i Odense. Han har studert og forsket ved universitetet i Bonn og flere amerikanske universiteter, som Cornell i New York. Han er i dag professor ved Syddansk universitet i Danmark.


Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive