Kredittrasjonering

Xunhua Su (Arkivfoto)

Xunhua Su disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 7. september 2012 med avhandlingen Credit Rationing: Theory and Evidence.

03.09.2012 - Red.


I et marked med fri konkurranse går en vare vanligvis til den som tilbyr høyest pris. I kredittmarkedet er det annerledes. Her er det ikke markedsprisen på lån eller markedsrenten som klarerer markedet, men andre instrument, for eksempel sikkerhet. Dette fenomenet kalles kredittrasjonering. Noen låntakere får ikke finansiering selv om de er villige til å betale mer enn markedsrenten.

En av avhandlingens tre artikler, Penalty-free Prepayments and Credit Rationing, forklarer hvorfor instrument som sikkerhet/pant blir brukt i stedet for markedsprisen (renten) for å rasjonere kreditt. Hovedargumentet er at kommersielle og industrielle banklån tillater straff-frie forskuddsbetalinger, men bruker sikkerhet, prioritet, avgifter eller strenge avtaler for å kompensere utlåneren for risikoen ved forskuddsbetaling.

Derfor er kredittrasjonering en naturlig måte å gi låntakere mulighet for straff-fri forskuddsbetaling. Empiri fra et utvalg av 65555 banklån til amerikanske låntakere i perioden 1987 til 2011 støtter modellens prediksjoner.

Xunhua Su (f. 1974) er fra Rizhao i Kina og har studert ved University of Science and Technology of China og BI. Han har vært doktorgradsstudent ved NHHs Institutt for foretaksøkonomi.

Veiledningskomité:
Professor, Karin Thorburn, NHH, hovedveileder
Professor, Trond Olsen, NHH
Professor, B. Espen Eckbo, Tuck School of Business at Dartmouth

Bedømmelseskomité:
Professor, Tommy Stamland, NHH, leder
Professor, Frøystein Gjesdal, NHH
Professor, Martin Holmén, Göteborgs universitet

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, fredag 7. september 2012. Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.

Tema for prøveforelesning:
Credit Rationing: Impact of the Financial Crisis and Recent Developments in the Eurozone

Mer informasjon:
Xunhua Su, e-post:xunhua.su@nhh.no, tlf.:462 66 868
Konstituert informasjonssjef Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 959661/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive