Høstkonferansen om problemer i arbeidsmarkedet

Anniken Huitfeldt og professor Victor D. Norman er blant innlederne på NHHs Høstkonferanse i Oslo 29. oktober.

03.10.2013 - Red.


Mye i det norske arbeidsmarkedet går bra. Vi har lav arbeidsledighet, godt skolerte arbeidstakere, et arbeidsmarked med høy mobilitet og et høyt lønnsnivå. Likevel står vi overfor utfordringer og problemer på arbeidsmarkedet.

550.000 potensielle årsverk går på uførepensjon eller andre trygdeytelser, og rundt 20 prosent står dermed utenfor arbeidslivet. Konferansen skal blant annet diskutere behovet for å gjennomføre reformer i arbeidsmarkedet, hvorvidt høyere utdanning lønner seg og om vi klarer å utnytte de beste talentene.

I tillegg til Huitfeldt og Norman kommer arbeidsmarkedsforskerne Klaus F. Zimmermann og David Dorn. Fra NHH kommer professor Kjell G. Salvenes og førsteamanuensis Aksel Mjøs. Katinka Greve Leiner fra Ferd Sosiale Entreprenører og direktør Oddbjørn Raaum fra Frischsenteret kommer også til konferansen. Hele programmet finner du nederst i saken.

Fakta om arrangementet:

Dag: Tirsdag 29. oktober.

Tid: 09.00-15.15. Registrering fra klokken 08.30.

Sted: Hotel Bristol i Oslo

Påmelding: Til presse@nhh.no innen torsdag 24. oktober klokken 12.

Mer informasjon:

Kommunikasjonssjef Kristin Risvand Mo, E-post: kristin.mo@nhh.no, Telefon: 55 95 96 61, Mobil: 915 99 661.

Kommunikasjonsrådgiver Øyvind Torvund, E-post: oyvind.torvund@nhh.no, Telefon: 55 95 96 91, Mobil: 90 77 60 77.


Fullstendig program for NHHs Høstkonferanse:

08.30 - 09.00: Registrering

09.00: Velkommen ved NHH-rektor Frøystein Gjesdal

09.05: Arbeidsmarkedet - vårt viktigste marked. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

09.35: Labour market reforms and the great recession. Klaus F. Zimmermann, Professor, Director of the Institute for the Study of Labor (IZA)

10.20: Pause

10.35: The labour market effects of technology and trade shocks in the United States.
David Dorn, Assistant professor, Center for Monetary and Financial Studies (CEMFI)

11.20: Lunsj

12.20: Allokering av talent i Norge og ungdommers utdanningsvalg. Professor Kjell G. Salvanes ved NHH

12.55: Havner de beste talentene i de viktigste oppgavene? Aksel Mjøs, førsteamanuensis NHH

13.30: Pause

13.45: De som faller utenfor. Katinka Greve Leiner, Direktør i Ferd Sosiale Entreprenører og professor Victor D. Norman fra NHH

14.25: Innvandrerne. Oddbjørn Raaum, direktør ved Frischsenteret

15.00 - 15.15: Diskusjon og avslutning


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive