Kjell Nyborg professor ved NHH

Styret ved Norges Handelshøyskole (NHH) har i dag kallet Kjell Nyborg til et nytt professorat i finansiell økonomi. Professoratet er finansiert av DnB NOR.

NHH-styret besluttet enstemmig å tilsette Nyborg uten utlysning til det nyopprettede professoratet. Kjell Nyborg kommer til NHH fra Anderson School of Management ved University of California Los Angeles. Han har i mange år vært ansatt ved London Business School, og er en internasjonalt velrenommert forsker i finansiell økonomi, med viktige teoretiske og empiriske publikasjoner.

- Hjertelig velkommen
- DnB NOR har som en bærende ide å bidra til å styrke norsk næringslivs konkurranseevne. Derfor er det viktig å stimulere til økt innovasjonsarbeid og styrket kompetansebase i landet, sier konsernsjef Svein Aaser i DnB NOR.

- NHH er en høyskole som DnB NOR har et nært forhold til, og det er en glede å bidra med gaveprofessoratet slik at kompetansebyggingen innenfor den norske finansnæringen fortsetter. Vi ønsker professor Nyborg hjertelig velkommen, sier Aaser.

Gledelig samarbeid med DnB NOR
- Ansettelsen av Kjell Nyborg som professor i finansiell økonomi gjør oss i stand til å forsterke NHH på et viktig fagområde. Det er gledelig å kunne utvide staben med en slik internasjonalt anerkjent kapasitet, sier rektor Per Ivar Gjærum.

DNB NOR er en stor avtaker av kandidater fra Norges Handelshøyskole.
- Gjennom denne fem-årige avtalen viser DNB NOR at de også ønsker å være med på å utvikle fagstaben ved NHH ved å bidra til et viktig fagområde, fortsetter Gjærum

Internasjonalt anerkjent forsker
Kjell Nyborg er i dag visiting associate professor i finans ved UCLA Anderson School of Management. Han har tidligere vært ansatt ved London Business School og visiting economist ved European Central Bank. Han har sin utdanning fra University of Chicago og doktorgrad fra Graduate School of Business ved Stanford University.

Publikasjonslisten til Kjell Nyborg omfatter 14 artikler i til dels meget gode internasjonale tidsskrift samt bidrag til Financial Times, bokkapitler og working papers. I en faglig vurdering konkluderes det med at ”His qualifications as teacher and supervisor are well documented, his academic record is internationally outstanding, and his ongoing research has the potential to secure him a highly usable position within the profession”.

For mer informasjon: Asle Haukaas, tlf 55 95 92 18 / 92 08 08 77, presse@nhh.no.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Asle Haukaas


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive